آزمایشگاه سیتوژنتیک :

سیتوژنتیک علم مطالعه ساختمان و ساختار کروموزوم ها می باشد. هر انسان در مجموع 46 کروموزوم داشته که این تعداد دیپلوئید می باشد و در زمان تولید سلول های جنسی نصف می شوند. هر فردی کروموزوم ها را از والدین خود دریافت می کنند. در علم سیتوژنتیک با نوارگذاری کروموزوم و یا با روش های سیتوژنتیک مولکولی، کروموزوم ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

انسان از 46 کروموزوم سلول های خود، 23 کروموزوم خود را از مادر و 23 کروموزوم را از پدر دریافت می کند. به عبارتی انسان 23 جفت کروموزوم دارد که مجموع کروموزوم های پدری و مادری بوده و یک جفت از 23 جفت کروموزوم جنسی می باشد که در تعیین جنسیت فرد نقش دارد. کروموزوم ها در هسته تقریبا تمامی سلول های انسان جای گرفته است و تمامی ویژگی ها و صفات فرد را می سازند. لذا این امر اهمیت بررسی و تحلیل کروموزوم ها را نشان می دهد.

چرا که هر تغییری جزئی در ساختمان کروموزوم ها موجب بوجود آمدن نقص های مختلف در فرد می شود. تغییرات کروموزومی می تواند از قبل در کروموزوم های والدین قرار داشته و به فرزند منتقل شوند و یا در اثر جهش بعد از تشکیل زیگوت به وجود بیایند. در آزمایشگاه سیتوژنتیک به بررسی موارد زیر میپردازیم.

می توان با تهیه کاریوتایپ از کروموزوم های یک فرد، تغییرات کروموزومی آن را مشخص نمود. کاریوتایپ را که تصویری از مجموع کروموزوم های یک فرد در کنار هم می باشد، می توان از بافت های مختلفی مانند خون، نمونه جنین و یا مغز استخوان تهیه کرد. برای اینکه کاریوتایپ خوبی بتوان تهیه کرد، باید توجه داشت سلول ها را در زمانی برداشت کرد و کروموزوم آن ها را استخراج کرد که در مرحله مناسبی از تقسیم قرار گرفته و کروموزوم ها کاملا قابل تشخیص باشند.

آزمایشگاه سیتوژنتیک

آزمایشگاه سیتوژنتیک ژنیران:

آزمایشگاه سیتوژنتیک ژنیران با بهره گیری از به روز ترین تجهیزات با برگزاری دوره های مرتبط با سیتوژنتیک، دانشجویان را برای انجام پروژه های تحقیقاتی اماده می کند. کارآموزی سیتوژتیک و کاریوتایپ به جهت یادگیری نحوه تهیه کاریوتایپ، آشنایی با ناهنجاری های ژنتیکی و همچنین تفسیر کاریوتایپ برگزار می گردد. در این دوره کارآموزی ابتدا افراد به شکل تئوری و عملی چند بار با تهیه کاریوتایپ آشنا شده و کامل یاد می گیرند.

سپس ناهنجاری های ژنتیکی در انسان آموزش داده شده و افراد به شکل تخصصی تفسیر نتایج نمونه های خود را به شکل کاربردی یاد می گیرند. دوره های کارآموزی آزمایشگاه سیتوژنتیک ژنیران به شکل کاملا کاربردی برگزار شده و دانشجویان تمامی مباحث و آنالیز ها را به شکل کامل یاد می گیرند.

همچنین دوره کارآموزی روش تشخیص تشخیص مولکولی در بیماری های ژنتیکی با اهداف تکمیل اطلاعات علاقه مندان در زمینه های بیماری های ژنتیکی با پایه مولکولی برگزار می گردد. در این دوره ابتدا کار با سایت های مختلف بیوانفورماتیک و همچنین طراحی پرایمر آموزش داده می شوند. سپس انواع آنالیز و تفسیر سکانس های مختلف و جهش های ژنتیکی بررسی شده و مشاوره ژنتیک یاد داده می شود.

میکروسکوپ

امکانات و تجهیزات مربوط به آزمایشگاه سیتوژنتیک در ژنیران:

کارآموزی های مربوط به آزمایشگاه سیتوژنتیک که در آزمایشگاه ژنیران برگزار می شوند:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *