آشنایی با دستگاه شیکر-Shaker

 

شیکر (Shaker) چیست؟

شیکر یکی از ابزاری است که برخی اوقات به تنهایی و برخی اوقات به عنوان یک آپشن در کنار برخی دستگاه های دیگر عرضه می شود. وظیفه شیکر ها تکان دادن محلول های مختلف می باشد. به شکل کلی یک شیکر وظیفه رساندن همگن یک فاکتور به نواحی مختلف یک جسم مورد نظر می باشد. آزمایشگاه ژنیران دو نوع شیکر معمولی و شیکر الاکلنگی داشته و این شیکر ها جهت رنگ آمیزی ژل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ژل یک ترکیب جامد است که برای رنگ آمیزی نیاز دارد فاکتور های مختلف مورد نظر به شکل همگن به همه جای آن برسد و نفوذ کند. لذا شیکر با تکان دادن محلول این عمل را به خوبی انجام می دهد.

امروزه شیکر ها مجهز به سیستم تنظیم دور و سرعت و همچنین تایمر می باشند. یعنی با تنظیم دور و سرعت آن می توان مشخص کرد شیکر با چه دور و سرعتی بچرخد. همچنین سیستم تایمر آن زمان مورد نیاز برای چرخش را مشخص می کند.