ویدیوهای منتخب

شمارش سلولی

4 دیدگاه

صفر تا صد تکنیک SDS PAGE

1 دیدگاه

ویدیوهای آموزشی آزمایشگاه ژنیران

ژنیران برای تقویت بیش از پیش دانشجویان، ویدیو های علمی-آموزشی در حوزه های مختلف زیست فناوری و همچنین شاخه های مرتبط و بین رشته ای تهیه و تدوین کرده است. لازمه فراگیری درست تکنیک هایی که در زمینه بیولوژی وجود دارند، در ابتدا یادگیری تئوری آن ها و سپس یادگیری بصری می باشد. یعنی یک محقق حتی قبل از ورود به دوره های کارآموزی ژنیران، بهتر است به یادگیری بصری با استفاده از ویدیو ها پرداخته و سپس در این مسیر قدم بردارد. در ویدیو های آموزشی ژنیران سعی بر آن بوده تا تکنیک های عملکردی زیست شناسی به شکل جامع همراه با نکات مهم آموزش داده شوند تا هر پژوهشگری با مشاهده آن ها بتواند راندمان یادگیری خود در کلاس های آموزشی ژنیران را بهبود بخشد.