دوره های عمومی

دوره های عمومی (حضوری)

دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی
دوره کارآموزی جامع مقدماتی
دوره کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی
دوره کارآموزی میکروبیولوژی
دوره کارآموزی کشت سلول

اطلاعات بیشتر
دوره های تخصصی

دوره‌های تخصصی
(حضوری)

کارآموزی آنالیز داده‌های NGS
کارآموزی پایتون برای بیولوژیست‌ها
کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
کارآموزی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
کارآموزی هوش مصنوعی: ماشین لرنینگ برای بیولوژیست‌ها
کارآموزی طراحی، ساخت و آنالیز داربست های مهندسی بافت

اطلاعات بیشتر
دروه های آنلاین

دوره‌های آنلاین (غیرحضوری)

کارآموزی بیوانفورماتیک
کارآموزی طراحی و مدلسازی سلولی: سیستم بیولوژی
کارآموزی طراحی دارو (آنلاین-حضوری)
کارآموزی طراحی واکسن: ایمونوانفورماتیک (آنلاین-حضوری)
کارآموزی ژن‌درمانی
کارآموزی بیوآرت
کارآموزی هوش مصنوعی: ماشین لرنینگ برای بیولوژیست‌ها
کارآموزی پایتون برای بیولوژیست‌ها

اطلاعات بیشتر
دوره های تشخصی

دوره‌های تشخیصی (حضوری)

دوره کارآموزی ایمونواسی Immunoassay
دوره کارآموزی تکنولوژیست پاتولوژی
دوره کارآموزی پذیرش و نمونه‌گیری آزمایشگاه بالینی
دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ
دوره کارآموزی هماتولوژی
کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی
کارآموزی آنالیز کاریوتایپ پیشرفته

اطلاعات بیشتر
کارگاه عکس
کارگاه های آموزشی
تقویم-min
تقویم آموزشی

دوره های آموزشی آزمایشگاه ژنیران

دوره های کارآموزی، مهارت آموزی و مهارت ورزی، اگرچه در لغت و تعریف با هم کمی متفاوت بوده اما همگی در نهایت به یک دوره اطلاق می شوند که طی آن فرد آموزش های ویژه‌ای حول محور یک موضوع مشخص می بیند. در اهمیت کارآموزی می توان گفت که فرد در آن دوره تجاربی را توسط مدرس دریافت می کند و تکنیک هایی را می آموزد که اگر به تنهایی به یادگیری آن ها می پرداخت زمانی چندین برابر آن باید صرف می کرد. آزمایشگاه ژنیران با امکانات به روز و تجهیزات مناسب، دوره هایی را تعریف کرده تا دانشجویان و پژوهشگران رشته های مرتبط و غیر مرتبط با شرکت در آن ها، خلاء تکنیکی خود را پر کنند.