آزمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

میکروبیولوژی دانشی در زمینه بررسی موجودات زنده ذره بینی می باشد. در این رشته دانشمندان تمام یاخته های کوچک از پروکاریوت های ابتدایی گرفته تا یوکاریوت های کوچک را مورد مطالعه قرار می دهند. از زمانی که دانشمندی به نام آنتونی لیوون هوک اولین میکروسکوپ خود را ساخت، بشر به وجود موجودات زنده ای که ابعاد خیلی کوچکی دارند پی برد و رشته میکروبیولوژی کم کم پایه گذاری شد.  استفاده از میکروب ها در کار های مختلفی مانند پزشکی، صنایع مختلف غذایی، محیط زیست و … اهمیت این رشته را مشخص می کند. امروزه رشته میکروبیولوژی خود به شاخه های مختلفی تقسیم شده و میکروبیولوژیست ها بسته به علاقه، زمینه کاری خود را انتخاب می کنند. میکروب ها نقش ویژه ای در زندگی انسان بازی می کنند و بررسی تمامی ویژگی آن ها جهت پی بردن به این نقش ها حائز اهمیت است. تمام اطراف ما را این موجودات ریز فرا گرفته اند و گاهی اوقات به نفع انسان و برخی مواقع به ضرر ما فعالیت می کنند. میکروبی که درون بدن ما زندگی می کنند و با ما همزیستی دارند زندگی ما را به خود وابسته کرده اند و همچنین میکروب هایی که به عنوان عامل مهاجم و یا انگل به بدن ما حمله می کنند زندگی ما را به خطر می اندازند. بی شک اگر میکروب ها از زندگی ما حذف شوند، چرخه بسیاری از اتفاقات بسیار مهم در جهان نیز متوقف می شود. امروزه از میکروب ها به عنوان تولید کننده انواع محصولات پزشکی و دارویی، خوراکی و صنعتی استفاده می شود. در آزمایشگاه میکروبیولوژی انواع میکروارگانیسم ها از نظر چرخه زندگی، فیزیولوژی و مورفولوژی مورد بررسی قرار می گیرند. هرچه که میکروب های در آزمایشگاه میکروبیولوژی بیشتر شناخته شوند، بهتر می توان در رابطه با بیماری زایی، تغییرات ژنتیکی و تولید محصولات آن ها دخالت کرد. آزمایشگاه میکروبیولوژی شرایطی را برای ما مهیا می کند تا بتوانیم میکروب ها را از نظر ویژگی های مختلف بررسی کنیم و آن ها را بهتر بشناسیم.

آزمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران:

آزمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران با به روز ترین امکانات آزمایشگاهی، برای دانشجویان شرایطی فراهم کرده تا بتوانند به راحتی به پژوهش در رابطه با میکروارگانیسم ها بپردازند. آزمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران برگزاری دوره های کارآموزی مرتبط با رشته میکروبیولوژی به دانشجویان کمک می کند ابتدا اصول کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزش داده شده و افراد با وسایل و ابزار مرتبط اشنا می شوند. در ادامه مفاهیم ابتدایی میکروب ها و انواع محیط کشت های باکتریایی آموزش داده می شوند. سپس افراد با یادگیری آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی و همچنین نحوه کشت باکتری ها و رنگ آمیزی گرم، رنگ آمیزی کپسول و اسپور باکتر ها تدریس می شوند. تمامی سرفصل ها پس از تدریس تئوری توسط استاد به شکل عملی انجام شده و سپس دانشجویان خود دست به کار می شوند و کار عملی می کنند. در نهایت تست های مختلف باکتریایی مانند کاتالاز، کواگولاز، تست های همولیز، دیسک گذاری و کشت در محیط های افتراقی باکتری های گرم مثبت انجام می شوند. افرادی که این سرفصل ها را به خوبی پشت سر گذاشته و فرآیند یادگیری علمی و عملی را تکمیل کنند، می توانند وارد دوره های پیشرفته تر از کارآموزی های آزمایشگاه ژنیران بشوند. در دوره کارآموزی پیشرفته مباحث جذاب تر و اختصاصی تری ارائه می گردد. محیط سازی و کشت اختصاصی باکتری ها، مانند باکتری های گروه انتروباکتریاسه و همچنین انجام تست های اختصاصی اکسیداز، SIM، اوره آز و … از سرفصل های دوره تخصصی می باشد. در ادامه افراد متقاضی دوره با میکروبیولوژی آب و خاک آشنا شده و در نهایت تکنیک های MIC و بیوفیلم آموزش داده می شوند. همچنین آزمایشگاه ژنیران در زمینه میکروبیولوژی برگزار کننده کارگاه های کوتاه مدت نیز می باشد.

همچنین در دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ، بخش ابتدایی دوره در زمینه میکروبیولوژی بوده و آموزش در آزمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران انجام می پذیرد. این مرحله شامل یادگیری مطالبی در زمینه کشت باکتری های E. Coli و ساخت محیط کشت مربوطه می باشد و شرایط فیزیولوژیک و مورفولوژیک باکتری E. Coli مورد بررسی قرار می گیرد.

در نهایت فرد علاقه مند با گذارندن دوره های کارآموزی میکروبیولوژی آزمایشگاه ژنیران و یادگیری اصول مرتبط، می تواند از امکانات آزمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران استفاده کرده و پروژه های خود را به انجام برساند.

امکانات و تجهیزات مربوط به آزمایشگاه میکروبیولوژی در ژنیران:

کارآموزی های مربوط به آزمایشگاه میکروبیولوژی که در آزمایشگاه ژنیران برگزار می شوند: