شروع مجدد دوره: 20 مهر | 2 آذر

تعداد جلسات: 20 جلسه | مدت زمان آموزشی: 100 ساعت | هزینه: 2 میلیون تومان

دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ | آموزش SDS PAGE | آموزش وسترن بلاتینگ |استخراج پلاسمید نوترکیب و…

آزمایشگاه ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش و با اساتید مجرب خود میزبان شما در کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ به بهترین حالت ممکن می باشد:

برای کسب اطلاعات بیشتر از دوره کارآموزی مهدسی ژنتیک و کلونینگ، ویدیو بالا را مشاهده فرمایید.

کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

مهندسی ژنتیک و کلونینگ به مجموعه اعمالی گفته می شود که طی آن یک یا مجموعه ای از ژن ها وارد یک میزبان شده و به مرحله تولید محصول می رسد. اکثر اعمال زیستی که درون سلول های موجودات زنده شکل می گیرد توسط پروتئین های مختلف انجام می شود. پروتئین هایی مانند آنزیم ها اساسی ترین نقش را در زنده مانی موجودات زنده داشته و در صورت بروز نقص در هر مرحله ای از تولید آن پروتئین، پروسه ای که توسط آن انجام می شود، متوقف می گردد. امروزه انسان های زیادی در سراسر دنیا از بروز جهش های مختلف ژنتیکی که در نهایت منجر به مختل شدن تولید یک پروتئین می گردد، رنج می برند. به دلیل پرهزینه و گاها غیرممکن بودن راه های ترمیم ژنتیکی، مسیر درمان با تأمین پروتئین فرد بیمار از طریق مهندسی ژنتیک طی می شود. این مسئله اهمیت مهندسی ژنتیک و کلونینگ را نشان می دهد.

آزمایشگاه ژنیران با برگزاری دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ دانشجویان را قادر به بررسی و پژوهش در این زمینه می کند. دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ طی ۲۰ جلسه علمی-عملی برگزار شده و طی این دوره دانشجویان فرصت کافی برای یادگیری تمامی تکنیک های مربوطه و انجام آن ها به شکل عملی داشته و به خوبی تمامی سرفصل ها را یاد می گیرند. در دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ متقاضیان در گروه های ۴ نفره تقسیم شده و بسته به شرایط افراد کلاس زمان بندی می گردد. در ابتدای دوره دانشجویان پس از آشنایی کامل با محیط آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ، اصول ایمنی زیستی آزمایشگاه های زیست شناسی را می آموزند. سپس تمامی سرفصل ها تک به تک به شکل تئوری آموزش داده شده و پس از انجام تکنیک توسط استاد مربوطه، توسط هر فرد به تنهایی تکنیک مجددا تکرار می گردد. لذا در دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ با تکرار مناسب تکنیک ها دانشجویان به خوبی تمامی سرفصل را آموخته و در اتمام دوره قادر به انجام آن ها خواهند بود.

شما دانشجویان عزیز در این دوره آموزشی تکمیلی تمامی مباحث مهندسی ژنتیک و کلونینگ را در آزمایشگاه مجهز ژنیران بیاموزید و مدرک انگلیسی معتبر پایان دوره را دریافت کنید.

در پوستر زیر سرفصل های این دوره کارآموزی  مشاهده می کنید :

دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ | آموزش کلون کردن | SDS PAGE

سرفصل های دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

  • اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مباحث کلونینگ

  • آشنایی با وکتورها، آنزیم های نوترکیب

  • نحوه تهیه محیط کشت و کشت باکتری E. Coli

  • ترانسفورماسیون در میزبان باکتریایی

  •  Colony pick up & Colony PCR

  • آموزش استخراج پلاسمید نوترکیب

  • برش آنزیمی وکتور نوترکیب

  • الکتروفورز و بررسی نتایج

  • آموزش بررسی بیان ژن مورد نظر با SDS-PAGE

  • نحوه تایید بیان پروتئین نوترکیب با روش وسترن بلاتینگ (Western Blotting)

دانشجویان پس از گذراندن دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ مدرک معتبر دریافت می کنند که آن مدرک به عنوان رزومه آن ها محسوب می گردد. این مدرک اعتبار کافی جهت ارائه به دانشگاه های مختلف جهت اخذ بورسیه تحصیلی داشته و افراد می توانند با گذراندن دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ، هم از نظر رزومه و هم از نظر عملی، مصاحبه های مورد نظر را با موفقیت پشت سر بگذارند. همچنین با تکنیک ورزی در دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ، قبولی در مقطع دکتری و عبور از مرحله سخت مصاحبه بسیار مرتفع خواهد گشت.

خدمات مهندسی ژنتیک و کلونینگ( به همراه توضیحات هر خدمات)

کارگاه های ژنیران

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کلونیگ

لیست امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ژنیران