آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه کشت میکروبی

تجهیزات آزمایشگاه کشت میکروبی

 

آزمایشگاه های میکروبیولوژی، عموماً یکسری ابزار و وسایل عمومی و مشترک دارند که تقریبا در انواع کشت باکتری مورد استفاده قرار می گیرد. از این ابزار می توان به لوپ، آنس، سواب، چراغ الکلی، چراغ گازی و …

لوپ یا فیلدوپلاتین، آنس و سواب همگی از ابزار انتقال میکروب ها از یک محیط کشت به محیط کشت های دیگر می باشد. لوپ یا فیلدوپلاتین و همچنین آنس هر دو از جنس پلاتین هستند و هر سری قبل از مصرف می توان آن ها را توسط شعله استریل کرد. سر لوپ به شکل دایره بوده و آنس نوک تیز است. سواب نیز سری از جنس پنبه داشته و می تواند حجم مشخصی از میکروب های شناور در یک محیط کشت مایع را به خود جذب کند. عموما سواب ها یکابر مصرف هستند ولی در انواع قابل اتوکلاو نیز ساخته می شود.

چراغ های الکلی و گازی جهت استریلیزاسیون و فراهم کردن یک محیط عاری از میکروب مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ در اطراف شعله خود محیطی را فراهم می کند که هیچ میکروبی در آن نمی تواند وجود داشته باشد و کشت میکروب ها در اطراف شعله انجام می شود تا محیط کشت آلوده نشود. از شعله چراغ ها برای استریل کردن لوپ و آنس نیز استفاده می شود.