اصول جوابدهی و آشنایی با تفسیر نتایج آزمایش ها

اصول جوابدهی و آشنایی با تفسیر نتایج آزمایش ها

اصول جوابدهی و آشنایی با تفسیر نتایج آزمایش ها : افراد مشغول در این بخش نیازمند تسلط به نسخه خوانی و اطلاعات لازم در مورد تست های آزمایشگاهی می باشند و همچنین دانستن حدود محدودههاي طبيعي تست هاي مختلف از توانایی های این افراد است. مسئول جوابدهی ملزم به گزارش دهي صحيح و اصولي و سريع، با در نظر گرفتن گزارشات اورژانس و قرار دادن آنها در الويت كاري است. افراد حاضر در این بخش نیازمند حداقل توانایی های زیر می باشند

-داشتن حداقل تحصيلات ديپلم

-سرعت و دقت كافي در مواجهه با مراجعين

-مهارت تسلط كامل به اپراتوري كامپيوتر و نيز نرم افزار مربوطه

-برخورد مناسب و با اخلاق حرفه اي با مراجعين

-داشتن بيان شيوا و مسلط به برقراري ارتباطي گويا در تفهيم صحيح مراجعين

-مورد تاييد مسئول فني در انجام پذيرش، نسخه خواني و ساير فعاليتهاي مرتبط

-توانایی تفسیر علل تکرار تست های آزمایشگاهی
مسئولین این بخش وظیفه تایید اولیه نتایجآزمایش طبق دستورالعمل گزارش دهی تدوین شد هر بخش، توسط مسئولین بخشها انجام میگردد و همچنین ثبت نتایج و اطمینان از درج صحیح آن ها بر عهده آن ها است. به علاوه پیگیری آماده شدن جواب بیماران در موعد جوابدهی از بخش های آزمایشگاهی مختلف از وظایف این بخش است.
این بخش نیازمند آشنایی با مفاهیم Critical Valuesمقادیر بحرانی به نتیجه ای اطلاق می شود که گزارش فوری ان ممکن است تاثیر به سزایی در حیات بیمار و یا تفسیر و یا ماهیت تشخیص و یا پیشگیری از بیماری داشته باشد. در موارد برخور با نتایج بحرانی ضرورت بر بررسی سوابق بیمار و اطلاعات بالینی بیمار می باشد. در این موارد روند جوابدهی بیمار از انجام تست ، وارد کردن تست در  worklist ، اطمینان از دستی اطلاعات پذیرش و نمونه گیری صحیح مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.

در صورت داشتن سابقه قبلی و گرفتن شرح حال و عدم تغییر جواب آزمایش نسبت به دوره ی قبل، به بیمار جهت دریافت جواب آزمایش اطلاع داده می شود. در صورت تغییر جواب آزمایش (رو به وخامت) و یا عدم مراجعه قبلی (نداشتن سابقه) در روند گزارش مقادیر بحرانی قرار می گیرد. این اطلاعات در اختیار مسئول فنی قرار گرفته و تاییدیه جواب صادر می شود.

از این مطلب چقدر راضی بودید؟

روی ستاره کلیک کنید تا نظرتون ثبت بشه

5 / 5. تعداد رای دهندگان: 1

تا حالا امتیازی برای این مطلب ثبت نشده؛ با ثبت نظرتون مارو خوشحال می‌کنید