خدمات کلونینگ و مهندسی ژنتیک و پروتئین:

خدمات مهندسی ژنتیک و کاونینگ

خدمات کلونینگ و مهندسی ژنتیک و پروتئین آزمایشگاه ژنیران آزمایشگاه ژنیران به جهت تسریع امور پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران، با بهره گیری از امکانات کافی در زمینه حیوانات مدل آزمایشگاهی خدمات زیر را ارائه می کند.

خدمات کلونینگ و مهندسی ژنتیک و پروتئین نوترکیب عبارتند از:

هضم آنزیمی

هضم آنزیمی با کیت‌های معتبر و مناسب انجام می‌گیرد که بعد از هضم و خالص‌سازی از ژل، OD محصول خوانده می‌شود و همچنین باندهای مربوط به پلازمید بر روی ژل باید مشاهده ‌شود و در صورت مناسب نبودن نتایج هضم آنزیمی، هضم آنزیمی دوباره تکرار می‌شود.

هضم آنزیمی
خالص سازی از روی ژل

خالص سازی از روی ژل

خالص‌سازی از ژل یک مرحله بعد از هضم آنزیمی است و ما می‌خواهیم در آن بفهمیم که آیا آنزیم ما درست عمل کرده است یا نه. به همین منظور محصول هضم آنزیمی را بر روی ژل برده و به عنوان کنترل مثبت هضم آنزیم، از پلازمید و ژن هضم نشده استفاده می‌کنیم. چون پلازمید و ژن هضم نشده قطعه‌های بزرگتری هستند نسبت به پلازمید و ژن هضم شده، در نتیجه در ژل باند مربوط به آن‌ها بالاتر قرار می‌گیرد.

بعد از ران ژل، نوار مربوط به ژن و پلازمید هضم شده مشخص شده و برش داده می‌شود تا بوسیله کیت خالص‌سازی، خالص‌سازی از ژل انجام شود. در کیت خالص‌سازی از مواد کائوتروپ استفاده می شود که این ماده باعث می‌شود DNA‌ با بار منفی به ستون سیلیکا بچسبد و در مرحله بعد با آب‌دهی، DNA از ستون جدا شده و جمع‌آوری می‌شود.

انجام LIGATION

واکنش ligation با کیت‌های معتبر و مناسب در آزمایشگاه ژنیران انجام می‌گیرد که بعد از ligation، transformation انجام می‌گیرد و در صورت جواب نگرفتن آزمایشات، روند کار دوباره تکرار می‌شود.

خدمات مهندسی / لایگیشن
کلونینگ

کلونینگ کامل ژن

مرحله اول بیان ژن در سلول‌ها، نیازمند کلونینگ ژن در وکتور مناسب است که شامل مراحلی مانند کشت باکتری، استخراج پلازمید، PCR ژن مورد نظر، هضم آنزیمی، Ligation، ساختن competent cell، ترانسفورماسیون و غربالگری کلونی‌ها می‌باشد.

ساختن COMPETENT

قبل از اینکه بخواهیم محصول ligation خود را ترانسفورم کنیم باید سلول های میزبان مورد نظر خود را مستعدگرفتن محصول ligation کنیم که در این مرحله از دو روش شیمیایی و الکتروپوریشن استفاده می شود.

کامپیتنت
انجام ترانسفورماسیون

انجام ترانسفورماسیون

در این مرحله محصول ligation برای ترانسفورم سلول competent مورد استفاده قرار می گیرد و بعد از ترانسفورم، محصول ترانسفورم روی محیط کشت آگار آگار کشت داده می شود تا تک کلونی بدست بیاید. در نهایت از کلونی های بدست آمده، کلونی نوترکیب را انتخاب می کنیم.

تست BCA

سنجش پروتئین به روش BCA روشی است که برای اندازه گیری مقدار پروتئین در یک نمونه استفاده می شود. اصول روش بدین صورت است که پروتیین می تواند در یک محیط قلیایی  Cu را به  Cu احیا کند (واکنش بیوره) و در حضور bicinchoninic acid منجر به تولید رنگ ارغوانی شود.

رنگ ارغوانی  حاصل از کمپلکس Cu-BCA در طول موج nm 560 دارای جذب است. با استفاده از یک گراف استاندارد که همزمان با آزمایش تهیه می شود، می توان با توجه به میزان جذب قرائت شده مقدار پروتئین یک محلول را با واحد mg/ml گزارش کرد.

تست BCA
SDS-PAGE

SDS-PAGE

SDS-PAGE اولین بار در توسط لاملی و در سال 1970 معرفی شد. از آنجایی که SDS یهترین حلال برای  تمامی پروتئین های هیدروفوب است، تمامی پروتئین ها، حتی پروتئین های خیلی بازی، در یک جهت مهاجرت می کنند و عمل تفکیک بر اساس وزن مولکولی انجام می شود.

وقتی SDS در مقدار زیاد به یک محلول پروتئینی افزوده می شود، پروتئین ها میسل های آنیونی با بار منفی ثابت نسبت به واحد جرم تشکیل می دهد. ساختار چهارم و سوم میشکند و پلی پپتیدها واپیچیده می شوند. برای واپیچیدگی کامل،  پیوندهای دی-سولفیدی بین رزیدوهای سیستئین نیز باید با بتامرکاپتواتانول و یا DDT شکسته شود. در طی الکتروفورز، تمامی پپتیدها به سمت آند حرکت می کنند و سرعت حرکتشان تایع وزن مولکولی شان می شود.

همچنین خدمات رنگ آمیزی نیترات نقره و کوماسی بلو پس از الکتروفورز انجام می شود.

Western Blot

وسترن بلاتینگ یکی از مهمترین تکنیک های زیست شناسی سلولی و مولکولی است. با استفاده از این روش، محقق می تواند یک پروتئین خاص را در مخلوطی از پروتئین ها که از سلول یا بافت استخراج شده است، شناسایی نماید

.این تکنیک در ۳ مرحله؛ ۱) جداسازی پروتیئن ها بر اساس سایز مولکولی، ۲) انتقال پروتئین ها به غشای محافظ سخت، و ۳) لیبل کردن پروتئین مورد نظر با استفاده از آنتی بادی اولیه و ثانویه مناسب برای آشکارسازی، انجام می شود.

وسترن بلاتینگ در آزمایشگاه ها برای جداسازی و شناسایی پروتئین ها مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش، مخلوط پروتئین ها بر اساس وزن و از طریق الکتروفورز جداسازی می شود. سپس باند های پروتیئن های جدا شده، به روی یک غشا منتقل می شود. سپس غشای تولید شده با آنتی بادی مناسب برای پروتئین مورد نظر لیبل می شود.

خدمات وسترن بلاتینگ در آزمایشگاه ژنیران، با استفاده کیت ECL از و فیلم رادیولوژی که حساسترین رویکرد وسترن بلاتینگ می باشد، ارائه می شود.

Western blot
استخراج پلازمید

استخراج پلازمید­

تخلیص پلازمیدها از کشت باکتری و سلول های یوکاریوتی مانند روش کلی تهیه کل DNA از سلول است. سلول ‌های باکتریایی و یوکاریوتی در محیط کشت رشد داده می‌شوند و بعد از گرفتن رسوب سلول ها لازم است که DNA پلازمیدی از مقدار زیادی DNA باکتریایی موجود در سلول جدا شود.

آزمایشگاه ژنیران با هدف خدمت به دانش‌پژوهان و محققین عزیز و همچنین موسسات دانش‌بنیان و تحقیقاتی آماده انجام و ارائه انواع خدمات در زمینه پلازمید از انواع گونه‌های باکتریایی و یوکاریوتی در کمترین زمان و قیمت ممکن می‌باشد. این آزمایشگاه به منور دست یافتن به خالص‌ترین نوع پلازمید از کیت‌های معتبر و عالی استفاده می‌نماید و در صورت عدم امکان استخراج پلازمید بوسیله کیت استخراج در مواردی مانند بزرگ بودن پلازمید، از روش‌های دستی مطمين برای این کار استفاده می‌نماید.  از ویژگی‌های خوب موسسه ژنیران، داشتن کادر مجرب و با تجربه است که با بکارگیری بهترین تجهیزات آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

خدمات کشت باکتری

کشت باکتری برای انواع گونه ها و سویه های باکتری مورد استفاده برای کلونینگ و بیان انجام می گیرد که از محیط کشت مایع و جامد استفاده می شود. آزمایشگاه ژنیران با هدف خدمت به دانش‌پژوهان و محققین عزیز و همچنین موسسات دانش‌بنیان و تحقیقاتی آماده انجام و ارائه انواع خدمات در زمینه کشت انواع گونه‌های باکتریایی در کمترین زمان و قیمت ممکن می‌باشد.

از ویژگی‌های خوب موسسه ژنیران، داشتن کادر مجرب و با تجربه است که با بکارگیری بهترین تجهیزات آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

خدمات-کشت-باکتری (1)

برای کسب اطلاعات بیشتر برای خدمات در زمینه مهندسی ژنتیک و مشاوره رایگان و یا اطلاع از هزینه ها با آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران تماس بگیرید.

(نکته : علاوه بر خدمات ،ژنیران برگزار کننده بهترین دوره های کارآموزی و کارورزی و همچنین کارگاه های کوتاه مدت در زمینه مهندسی ژنتیک و کلونینک می باشد.)

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس ☎ بگیرید…

10 دیدگاه برای “خدمات کلونینگ و مهندسی ژنتیک و پروتئین

 1. کاربر ژنیران گفته:

  سلام قیمت خدمات کلونینگ معمولی را میخواستم بپرسم. ممنونم

 2. کاربر ژنیران گفته:

  سلام .می‌خوام برام ویتامین سی لیپوزومال و کپسوله سازی چند مواد فعال آرایشی انجام بدین امکان دارد

  • Farbod Esfandi گفته:

   با سلام و وقت بخیر
   ما خدمات کپسوله کردن نداریم اما برای تست های بعدی که شامل سمیت سنجی و بررسی اثر لیپوزوم می باشد می توانیم خدمات ارائه دهیم.

 3. کاربر ژنیران گفته:

  سلام روزتون بخیر، دانشجوی دکترای پزشکی مولکولی هستم نزدیک دو ساله پروژه تولید یک پروتئین نوترکیب دنبال میکنم و موفق نشدم این کار با استفاده از تگ سمو انجام شد
  اکنون با توجه به کمبود وقت میخواهم از اول بدون تگ سمو و فقط با تگ هیستدین پروتئین تولید کنم
  مرکز شما در چه زمینه ای می تواند به من کمک کند، از کلون تا تولید پروتئین به صورت تخلیص شده
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • Admin گفته:

   سلام دوست عزیز
   شما نیاز به یک مشاوره تخصصی دارید بهتر است با ژنیران تماس بگیرید.

 4. کاربر ژنیران گفته:

  سلام و احترام
  آیا در شهر قزوین نیز WORKSHOP برگزار می کنید؟

  • Admin گفته:

   سلام دوست عزیز متاسفانه خیر . شما میتوانید دوره های ژنیران را در تهران شرکت کنید. خوابگاه برای دوستانی که از راه دور تشریف میاورند در نظر گرفته شده است یا اینکه میتوانید در دوره های آنلاین ژنیران را حضور پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *