شروع مجدد دوره: 6 مهر | 28 مهر | 11 آبان | 26 آبان | 3 آذر | 16 آذر

تعداد جلسات: 20 جلسه | مدت زمان آموزشی: 100 ساعت | هزینه 2 میلیون تومان

سنتز cDNA|آموزش PCR|نحوه بافر سازی و محلول سازی و…

آزمایشگاه ژنیران میزبان شما در دوره های کارآموزی ژنتیک مولکولی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی، ویدیو بالا را مشاهده فرمایید.

کارآموزی ژنتیک مولکولی

امروزه شاخه ژنتیک مولکولی به یکی از مهم ترین شاخه ها در زمینه های مختلف پزشکی و زیست شناسی مبدل گشته است. چرا که کل پایه حیات و بروز صفات مختلف در آن ها بر پایه ژنتیک بوده و آن چه که مشخص می کند یک موجود زنده چه شکلی داشته و چه صفاتی را از خود نشان دهد. در اهمیت این شاخه می توان گفت هرچه ما بیشتر مسائل مربوط به ژن ها را بیشتر بشناسیم، بهتر می توانیم به بررسی آن موجود زنده بپردازیم و بیماری های ژنتیکی را راحت تر تشخیص و درمان کنیم. یک بیماری ژنتیکی که در اثر تغییرات در سطح ژنوم به وجود می آید می تواند اثرات خود را در سطوح مختلف ژنومیک، پروتئومیک و سایر بیومولکول ها نشان دهد.

آزمایشگاه ژنیران با برگزاری دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی دانشجویان را قادر به بررسی و پژوهش در رابطه با مسائل مختلف در زمینه ژنتیک می کند. دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی شامل ۲۰ جلسه علمی-عملی می باشد که در این مدت کارآموزان زمان مناسب را جهت یادگیری تمامی تکنیک های مربوطه و انجام آن ها به شکل عملی داشته و به خوبی تمامی سرفصل ها را یاد می گیرند. آزمایشگاه ژنیران در دوره های کارآموزی خود، تلاش بر آن دارد که تقسیم بندی گروه ها را بسته به شرایط افراد از نظر زمانی انجام داده و با تشکیل گروه های ۴ نفره، کیفیت آموزشی را بالا ببرد. در این دوره دانشجویان پس از آشنایی کلی با محیط آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، با اصول ایمنی مربوطه نیز به شکل تئوری آشنا می شوند و در جلسات بعد از آموخته های خود در رابطه با ایمنی زیستی آزمایشگاه های ژنتیک مولکولی، استفاده می کنند. در ادامه تمامی سرفصل ها تک به تک به شکل تئوری آموزش داده شده و سپس پس از انجام تکنیک توسط استاد مربوطه، توسط هر فرد به تنهایی تکنیک مجددا تکرار می گردد. لذا با تکرار مناسب تکنیک ها دانشجویان به خوبی تمامی سرفصل را آموخته و در اتمام دوره قادر به انجام تمامی آن ها خواهند بود.

کارآموزی ژنتیک مولکولی

سرفصل های کارآموزی ژنتیک مولکولی:

دانشجویان پس از گذراندن دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی مدرک معتبر دریافت کرده و می تواند به عنوان رزومه آن ها محسوب گردد. این مدرک اعتبار کافی جهت ارائه به دانشگاه های مختلف جهت اخذ بورسیه تحصیلی داشته و افراد می توانند با گذراندن دوره ژنتیک مولکولی، هم از نظر رزومه و هم از نظر عملی، مصاحبه های مورد نظر را با موفقیت پشت سر بگذارند. همچنین با تکنیک ورزی در دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی، قبولی در مقطع دکتری و عبور از مرحله سخت مصاحبه بسیار مرتفع خواهد گشت.

کارگاه های ژنیران

لیست امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ژنیران

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

خدمات ژنتیک مولکولی