آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی یکی از شاخه های رشته زیست شناسی علوم سلولی مولکولی می باشد. این رشته در سطح ساختار و عملکرد ژن ها را بررسی می کند. علاوه بر بررسی چگونگی انتقال عامل وراثت از نسلی به نسل دیگر، بررسی کردن جهش های ژنتیکی و بیماری زایی آن ها بر عهده محققان در این رشته می باشد. زمانی که اولین بار در سال 1865 دانشمندی به نام مندل با بررسی مسائل توارثی در گیاه نخود فرنگی، قوانین حاکم در انتقال صفات وراثتی را کشف کرد، رشته ژنتیک پایه گذاری شد. با دانستن وجود بیومولکولی که تشکیل دهنده و کد کننده تمامی صفات موجودات زنده می باشد، می توان در زمینه بروز و ظاهر شدن این صفات دخل و تصرف کرده و به تغییر آن ها پرداخت. اهمیت رشته ژنتیک مولکولی در یافتن چگونگی عملکرد و درمان بیماری های ژنتیکی، اصلاح ژنتیکی جانداران جهت افزایش تولید محصول و همچنین بررسی ژنتیکی تمامی موجودات زنده و تعمیم آن ویژگی ها به انسان می باشد. امروزه رشته ژنتیک مولکولی به یکی از گسترده ترین رشته های دانش زیست شناسی تبدیل شده و تکنیک های زیادی برای انجام پروژه های مربوطه شکل گرفته است. افراد در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی از پایه به بررسی مفاهیم ژنتیک پرداخته و با یادگیری مفاهیم اولیه و سپس تکنیک های مختلف به پژوهش می پردازند.

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران:

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران با بهره گیری از به روز ترین تجهیزات، زمینه پژوهش و تحقیق را برای علاقه مندان به وجود آورده است. دوره های کارآموزی و کارگاه های مختلفی در رابطه با این رشته در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران برگزار می شود. در این دوره ها ابتدا علاقه مندان اصول بهینه کار در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی را یاد گرفته و با ابزار و وسایل مخصوص آزمایشگاه مربوطه آشنا می شوند. پس از یادگیری مفاهیم و تکنیک های اولیه در رابطه با نحوه بافر سازی و محلول سازی، استخراج اسید های نوکلئیک و روش های سنجش غلظت و خلوص اسید های نوکلئیک، دانشجویان وارد فاز تخصصی یادگیری تکنیک ها شده و طراحی پرایمر، انواع PCR، روش های الکتروفورز، توالی یابی DNA و real-time PCR یاد می گیرند.

افرادی که در زمینه بیوانفورماتیک می خواهند مسائل را به شکل تخصصی تر یاد بگیرند، آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران با برگزاری دوره تخصصی بیوانفورماتیک در فضایی مناسب، این امکان را به متقاضیان می دهد. در این دوره تمامی مسائل مربوط به ژن ها و پروتئین ها بررسی می شوند. از جمله مطالب مورد آموزش در این دوره بررسی سایت های مربوطه، طراحی پرایمر، آنالیز توالی، ساختار دوم پروتئین ها، هم ردیف سازی چندتایی توالی ها و … می باشد.

همچنین آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران با برگزاری دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و پروتئین، در زمینه بیوتکنولوژی نیز به مهارت افزایی افراد می پردازد. در این کارآموزی پس از گذراندن بخش میکروبیولوژی دوره در آزمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران، دانشجو آشنایی اولیه با اصول اولیه آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و ابزار و وسایل مربوطه داشته و سپس مواردی نظیر ترانسفورماسیون ژن مورد نظر خود به باکتری ها، تهیه کلنی و PCR، بررسی پلاسمید نوترکیب، بررسی بیان ژن با SDS-PAGE و تایید بیان پروتئین با وسترن بلاتینگ را یاد می گیرد.

در تمامی دوره های کارآموزی آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران، سرفصل ها به شکل تئوری و عملی توسط استاد آموزش داده شده و دانشجویان خود به شکل عملی، تکنیک ها را به خوبی یاد می گیرند و پس از گذراندن دوره می توانند پروژه های خود در زمینه زنتیک مولکولی را بدون هیچ مشکلی به انجام برسانند.

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

امکانات مربوط به آزمایشگاه ژنتیک مولکولی در ژنیران:

کارآموزی های مربوط به آزمایشگاه ژنتیک مولکولی که در آزمایشگاه ژنیران برگزار می شوند: