شروع دوره:24 خرداد

تعداد جلسات: 10 جلسه | هزینه دوره: 1.8 میلیون تومان

کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه ژنیران در راستای تحقق اهداف خود؛ توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان شاخه های مختلف رشته های زیست شناسی و پزشکی، دوره کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی را با سرفصل هایی مناسب برگزار می نماید.

کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

سرفصل های دوره آموزش عبارتند از:

آشنایی با انواع حیوانات مدل آزمایشگاهی

اخلاق، ملاحظات و اصول بهینه کار با حیوانات مدل

بررسی فیزیولوژیک و آناتومیک انواع موش های آزمایشگاهی

آشنایی با اتاق نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و ابزار و تجهیزات مربوطه

انواع تزریقات به موش، خونگیری و گاواژ

هوشبری، جراحی، نمونه گیری بافت و بخیه زنی

القاء تومور در حیوانات آزمایشگاهی

انسداد انواع مجاری برای القاء بیماری

بررسی بافت استخراج شده به روش هیستوتکنیک

برای مطالعه اصول اخلاقی کار با حیونات آزمایشگاهی مصوب سایت NCBI کلیک کنید…

The course entitled “models and laboratory animals” at Geniran laboratory covers following topics

  • Introduction to model organisms
  • Ethics and fundamentals of working with laboratory animals
  • Physiological and anatomical analysis of mice
  • Animal laboratory instrumentation
  • injection, blood sampling and gavage in mice
  • Mice anesthesia, surgery, tissue sampling and suture
  • Tumor induction in mice
  • Induction of diseases for research purposes