شروع دوره: 25 آبان

تعداد جلسات: 10 جلسه + 1 جلسه اختیاری + 2 جلسه دوره ضمیمه

کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه ژنیران در راستای تحقق اهداف خود؛ توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان شاخه های مختلف رشته های زیست شناسی و پزشکی، دوره کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی را با سرفصل هایی مناسب برگزار می نماید.

کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

سرفصل های دوره آموزش عبارتند از:

آشنایی با انواع حیوانات مدل آزمایشگاهی

اخلاق، ملاحظات و اصول بهینه کار با حیوانات مدل

بافت شناسی و آناتومی انواع موش های آزمایشگاهی

آشنایی با اتاق نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و ابزار و تجهیزات مربوطه

انواع تزریقات به موش، خونگیری و گاواژ

هوشبری، جراحی، نمونه گیری بافت و بخیه زنی

القاء تومور در حیوانات آزمایشگاهی

انسداد انواع مجاری برای القاء بیماری