شروع دوره: 24 بهمن

تعداد جلسات: 9 جلسه + 2 جلسه دوره ضمیمه | هزینه دوره: 1.5 میلیون تومان | هزینه دوره ضمیمه: 300 هزار تومان

کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه ژنیران در راستای تحقق اهداف خود؛ توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان شاخه های مختلف رشته های زیست شناسی و پزشکی، دوره کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی را با سرفصل هایی مناسب برگزار می نماید.

کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

سرفصل های دوره آموزش عبارتند از:

آشنایی با انواع حیوانات مدل آزمایشگاهی

اخلاق، ملاحظات و اصول بهینه کار با حیوانات مدل

بررسی فیزیولوژیک و آناتومیک انواع موش های آزمایشگاهی

آشنایی با اتاق نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و ابزار و تجهیزات مربوطه

انواع تزریقات به موش، خونگیری و گاواژ

هوشبری، جراحی، نمونه گیری بافت و بخیه زنی

القاء تومور در حیوانات آزمایشگاهی

انسداد انواع مجاری برای القاء بیماری

برای مطالعه اصول اخلاقی کار با حیونات آزمایشگاهی مصوب سایت NCBI کلیک کنید…

The course entitled “models and laboratory animals” at Geniran laboratory covers following topics

  • Introduction to model organisms
  • Ethics and fundamentals of working with laboratory animals
  • Physiological and anatomical analysis of mice
  • Animal laboratory instrumentation
  • injection, blood sampling and gavage in mice
  • Mice anesthesia, surgery, tissue sampling and suture
  • Tumor induction in mice
  • Induction of diseases for research purposes