اخلاق، ملاحضات و اصول بهینه کار با حیوانات مدل

در بخش ابتدایی جلسه اول کارآموزان ابتدا با انواع محیط های آزمایشگاهی (in-vivo, in-vitro & in-silico) آشنا شده و پس از شناخت مزایای کار in-vivo با انواع حیوانات مدل آزمایشگاهی آشنا می شوند. به کارآموزان آموزش داده می شود که چگونه برای بررسی های مختلف، حیوان مدل مناسب را انتخاب کنند. در آشنایی با انواع حیوانات مدل، نمونه های معروف از جمله: موش و رت، خرگوش، خوکچه هندی، زبرافیش، کرم سی الگانس و دروزوفیلا معرفی شده و نقص های قابل القاء در هر کدام ارائه می گردد.

در بخش دوم جلسه اول، کارآموزان اصول کار و ملاحضات آزمایشگاهی مورد نیاز برای کار با حیوانات آزمایشگاهی را فرا می گیرند؛ بدین شکل که در پایان این جلسه دانشجویان باید بدانند برای ورود به اتاق نگهداری حیوانات آزمایشگاهی با چه پوششی وارد شده، در کار با حیوانات چه ملاحضاتی را در نظر گرفته و در صورت بروز مشکلات مختلف (اعم از گاز گرفتگی، فرار حیوان و …) چگونه در جهت مرتفع نمودن آن اقدام کنند.