شروع مجدد دوره 15 اردیبهشت 98

دوره آموزشی کامل سیتوژنتیک از جمله از کشت خون محیطی،هاروست (برداشت)،لام گیری و بندینگ (G- banding)

آزمایشگاه ژنیران با اساتید مجرب خود میزبان شما در دوره آموزشی سیتوژنتیک می باشد:

 

کاریوتایپ  بررسی تعداد و ساختار کروموزوم ها می باشد و یکی از روش های تشخیصی مهم در پزشکی  است. یکی از بخش های آزمایشگاه ژنتیک ، بخش سیتوژنتیک است که عموما در این بخش تست کاریوتایپ بر روی سلول های مختلف انسانی ( خون، سلول های امنیون، مایع مغز استخوان) و یا بافت انجام می شود.

علت بسیاری از بیماریهای ژنتیکی، اختلال در تعداد و ساختار  کروموزوم ها می باشد. مشخص کردن وضعیت کروموزوم ها و بررسی تغییرات عددی یا ساختاری آنها با روش سیتوژنتیک و انجام کاریوتایپ امکان پذیر می باشد. کاریوتایپ یعنی چیدمان کروموزوم ها در کنار هم و مقایسه آنها با نمونه سالم تا بتوان نقص احتمالی را مشخص نمود.  کاریوتایپ یکی از روشهای جالب و مهیج برای بررسی کروموزومی افراد می باشد که دانشجویان ژنتیک بایستی با آن آشنا باشند.  به همین دلیل و با توجه به توضیحات فوق، آزمایشگاه ژنیران با حضور کادر متخصص و مجرب اقدام به برگزاری دوره کارآموزی سیتوژنتیک نموده است. در این دوره کارآموزی اصول کلی تعیین کاریوتیپ بر روی نمونه خون محیطی را به صورت تئوری و عملی آموزش داده می شود.  سرفصل های دوره آموزش عبارتند از:

 

 

آموزش های تئوری:

  • آشنایی با ناهنجاری های کروموزومی

  • کاربرد تست کاریوتایپ در تشخیص بیماریها

  • آشنایی با مبانی کشت سلول و مراحل کاریوتایپ

 

 

آموزش های عملی:

  • کشت خون محیطی

  • هاروست (برداشت)

  • لام گیری

  • بندینگ  (G- banding)

 

 

در کلیه مراحل  کار ابتدا توضیحات تئوری راجع به  آن مرحله داده شده  و سپس کار به صورت عملی انجام می شود.  در مرحله عملی ابتدا کار توسط کارشناس به صورت مستقل انجام شده و کارآموز مشاهده خواهد کرد. در دور بعد کار به صورت هم زمان توسط کارشناس  و کارآموز انجام می شود و در نهایت کار به صورت مستقل  توسط کارآموز تحت نظر کارشناس انجام می شود.