سمینار رایگان روش های مولکولی در تشخیص بیماری ها با سرفصل‌های کاربردی برای علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان عزیز در تاریخ 5 دی برگزار میشود.