2,090,000 تومان

راهنمای خرید رده سلولی EL4

EL4 یک سلول لنفوسیت B از یک بیمار مرد لنفوم بورکیت است. این رده سلولی توسط IT Magrath سپرده شده است و می تواند در تحقیقات ایمنی شناسی استفاده شود.

سطح ایمنی زیستی: BSL1 (بیشتر بدانید)

کاتالوگ انگلیسی ATCC رده سلولی EL4

جهت خرید یا مشاوره با ما تماس بگیرید

 

دسته: