خدمات کشت سلول:خدمات کشت سلول

آزمایشگاه ژنیران در آزمایشگاه کشت سلول خود  آماده ارائه انواع خدمات کشت سلول می باشد:

ژنیران خدمات کشت سلول را با هدف تحقیق و توسعه در حوزه های مختلف in-vitro به پژوهشگران، دانشجویان و تمامی افراد مرتبط ارائه می دهد. این خدمات شامل تکنیک های مختلف کشت سلولی در سطح اولیه و ثانویه می باشد.

دانشجویان و پژوهشگرانی که در راستای انجام بخش های عملی پایان نامه خود نیاز به فضای کشت سلول دارند می توانند با استفاده از اتاق کشت سلول آزمایشگاه ژنیران که Clean Room نوع C می باشد استفاده نمایند. اتاق تمیز آزمایشگاه ژنیران مجهز به تجهیزات پیشرفته و به روز می باشد که همه طبق استاندارد ISO/IEC 17025 در فواصل مشخص انجام کالیبراسیون شده و با دقت بالا کار می کنند.

ترنسفکشن

پروژه های تحقیقاتی که در بخش کشت سلول آزمایشگاه ژنیران خرید خدمت می شوند، توسط پژوهشگران با تجربه با استفاده از مواد با کیفیت که اغلب توسط خود آزمایشگاه تولید می شوند، انجام شده و نتایج واقعی به مشتری ارائه می گردد.

یکی از امکانات متمایز کننده ژنیران حضور دانشجو یا محقق در هنگام انجام کار است. به عبارتی در تمام مراحل انجام کار مشتری می تواند حضور مستمر داشته باشد. حضور مشتری در هنگام انجام کار برای دانشجویانی که پژوهش های مربوط به تز یا پایان نامه را انجام می دهند به شکل اختیاری نبوده و اجباری می باشد.

cell culture

سیستم های in-vitro که یکی از بخش های اصلی آن کشت سلول های جانوری می باشد یک بخش حد واسط می باشد که با حوزه های بالادست و پایین دست در ارتباط است. آزمایشگاه های ژنیران با تأسیس بخش های بالادست و پایین دست یک مجموعه کامل بوجود آورده است.

یعنی به عبارتی تمامی تست های انجام شده بر روی سلول ها را می توان در مقیاس بالا دست یعنی حیوانات مدل و همچنین مقیاس های پایین دست یعنی تست های مولکولی در ژنیران به انجام رساند.

انواع خدمات کشت سلول :

فروش رده های سلولی-min

فروش رده های سلولی

انجام تست های مختلف کشت سلول باید بر روی رده های استاندارد انجام شود. رده های استاندارد توسط انستیتو های مختلف استخراج و تولید می شود. تمامی ویژگی های این سلول ها از نظر خواص مورفولوژیک، کاریوتایپ، ایزوآنزیم ها، سرعت رشد، محیط کشت مورد نیاز و … توسط انستیتو های معتبر شناسایی شده و سپس به دنیا معرفی می شوند. آزمایشگاه ژنیران با گردآوری رده های سلولی، بانک استانداردی را به وجود آورده و این رده ها را عاری از هرگونه آلودگی و ناخالصی به فروش می رساند.

 کشت رده سلول

در ابتدای هر پروژه سلولی، رده سلولی مورد نظر باید به خوبی کشت داده شود. سلول هایی که در حالت فریز به سر می برند یا به تازگی دیفریز شده‌اند مناسب کار نیستند. این سلول ها باید در یک شرایط استاندارد با محیط مناسب کشت داده شده و به فاز لگاریتمی رشد برسند. آزمایشگاه ژنیران قبل از انجام هر پروژه‌ای با کشت سلول در فواصل مناسب و پاساژ دادن، آن ها را به شرایط مناسب کار می رساند.

کشت رده سلولی
تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلول حیوانی

تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلول حیوانی

رده های سلولی ارزشمند باید بعد از اتمام پروژه به شکل فریز در آمده و در دمای منفی 196 درجه سانتی گراد نگهداری شوند. لذا بانک سلولی ژنیران، پذیرای سلول های ارزشمند محققان و دانشجویان بوده و در صورت نیاز این سلول ها را به شکل طولانی مدت نگهداری می کند. این نگهداری شامل حفظ سلول در تانک استاندارد ازت مایع می باشد که در فواصل منظم میزان ازت آن شارژ شده و دمای آن تحت هیچ شرایطی پایین تر از منفی 178 نمی رسد.

بررسی زنده مانی (Viability) و شمارش سلولی

قبل از انجام هر پروژه‌ای سلول های آن پژوهش باید شمارش شده و سپس در تعداد مناسب در ظروف مختلف کشت داده شوند. به عبارتی در شروع پروژه باید اطمینان کامل از سلامتی و Viability آن ها حاصل شود، سپس شمارش شده و در تعداد مناسب در داخل چاهک ها ریخته می شوند. تعداد سلول های کاشته شده در چاهک های ظروف مختلف می تواند بستگی به مساحت کف هر چاهک و تعداد روز های آزمایش داشته باشد.

بررسی زنده مانی (Viability) و شمارش سلولی
تست mtt

تیمار سلول ها با انواع داروها و بررسی سمیت مواد (MTT,XTT,LDH Assays)

یکی از اصلی ترین تست های قابل انجام در سیستم های in-vitro بررسی سمیت دارو های مختلف بر سلول های جانوری می باشد. آزمایشگاه ژنیران تست های سمیت سنجی برای انواع دارو ها را اعم از محلول، جامد و پلاسما (نوع چهارم ماده) به انجام می رساند. تست های سمیت سنجی برای مواد جامد نیز در 2 حالت مستقیم (Direct) و غیرمستقیم (Indirect) انجام می شوند.

ترنسفکشن سلولها با DNA و انواع RNA

مهندسی ژنتیک سلول های جانوری یکی از پرچالش ترین تکنیک های این حوزه می باشد. ورود اسید های نوکلئیک به داخل سلول های یوکاریوتی خواستار شرایط ویژه‌ای می باشد که ژنیران تمام شرایط آن را مهیا کرده و با استفاده از کیت های تولید داخل و خارجی (لیپوفکتامین)، ترنسفکشن را با درصد موفقیت بالا به انجام می رساند. همچنین تست های پایین دست بررسی موفقیت ترنسفکشن در ژنیران قابل انجام می باشد. این تست ها می تواند بررسی موفقیت با GFP، فلوسایتومتری و Real-Time PCR باشد.

ترنسفکشن سلولها با DNA و انواع RNA
تست های تهاجم و مهاجرت سلولی

تست های تهاجم و مهاجرت سلولی

یکی از مسائل قابل بحث در تحقیقات بررسی تهاجم سلولی برای تشخیص توانایی متاستاز و بررسی مهاجرت سلولی برای تشخیص توانایی ترمیم بافتی می باشد. تست مهاجرت سلولی به روش خراش (Scratch) یا همان Wound Healing قابل انجام می باشد. در این تست سلول ها در تراکم بالا خراش داده شده و حرکت آن ها در سطح 2 بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین تست تهاجم سلولی با بهره گیری از روش Boyden Chamber و با استفاده از پلیت های Transwell به انجام رسیده و تهاجم سلولی در فضای سه بعدی ماتریژل و عبور از ممبران مورد بررسی قرار می گیرد.

کشت سلول اولیه (Primary Cell Culture)

اگرچه تعداد رده های سلولی در دنیا بسیار متعدد می باشد اما برای هر بافتی و مخصوصاً بافت های نرمال، رده سلولی ممکن است وجود نداشته باشد. یکی از روش های متداول برای تأمین سلول، استخراج و کشت آن سلول از بافت مورد نظر می باشد. نکته مهم در استخراج و کشت سلول، تهیه سلول هایی عاری از هرگونه آلودگی خارجی میکروبی و همچنین آلودگی داخلی توسط سلول های بافت های دیگر می باشد. ژنیران سلول های مختلف را از بافت های حیوانی و انسانی استخراج کرده و پس از انجام تست های تأییدی، سلول را در تراکم بالا و عاری از هرگونه آلودگی به پژوهشگران تحویل می دهد.

کشت سلول های اولیه
کشت سلول های بنیادی و بررسی تمایز آنها

کشت سلول های بنیادی و بررسی تمایز آنها

سلول های بنیادی به دلیل روشن بودن تقریباً تمام مسیر های ژنی، توانایی تمایز به انواع سلول های مختلف را دارا بوده و در پزشکی بازساختی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. چرا که توانایی تمایز و ساخت بافت های مختلف از سلول های بنیادی یک فرد، می تواند پیوند زدن بافت را در همان فرد تسهیل کند. آزمایشگاه ژنیران امکان استخراج سلول های بنیادی جنینی و بالغ را فراهم کرده است. سلول های بنیادی بالغ تحت عنوان سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های بنیادی جنینی تحت عنوان سلول ها بنیادی پرتوان استخراج شده و در شرایط مناسب عاری از هر گونه آلودگی کشت داده می شوند.

نامیرا کردن سلول ها

بسیاری از سلول های نرمال وجود دارند که با القای تغییرات ژنتیکی جزئی می توان آن ها را نامیرا کرده و برای مدت طولانی تری تحت کشت قرار داد. زمانیکه نیاز باشد یک سلول خاص در موارد زیادی مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی آن سلول توانایی تقسیم بالایی نداشته باشد با نامیرا سازی آن یک رده با قابلیت تحمل پاساژ بالا که پیر هم نمی شود به وجود می آید. آزمایشگاه ژنیران با استفاده از ویروس های مختلف خدمات نامیرا سازی برخی از سلول ها را ارائه می دهد.

نامیرا-کردن-سلول-ها
استخراج سلول های اولیه از بافت

استخراج سلول های اولیه از بافت

کشت اولیه، نوعی از سیستم کشت سلولی است که در آن سلول ها به طور مستقیم از بافت بدست می آیند. در سازماندهی بافت ها، سلول ها دارای اتصالات غشای پایه و پیوند های سلول-سلول هستند که ابتدا باید این پیوند ها را از بین برد. برای انجام این فرآیند، از روش های جداسازی سلول ها مانند روشهای هضم آنزیمی یا شیمیایی که در آن از آنزیم های مختلف پروتئولیتیک مانند تریپسین یا کلاژناز و روش های جداسازی مکانیکی مانند تقسیم بافت با چاقوهای جراحی استفاده می شود.

بررسی میزان آپوپتوز و نکروز به روش رنگ آمیزی AO/PI

یکی از روش های سمیت سنجی قابل اعتماد که علاوه بر مرگ سلولی میزان آپوپتوز و نکروز را نشان می دهد، رنگ آمیزی فلورسنت می باشد. بخش کشت سلول ژنیران این خدمات را با کیفیت بسیار بالا ارائه کرده و بعد از تیمار سلول ها با دارو های مختلف، رنگ آمیزی سلول ها را با رنگ های آکریدین اورنج و پروپیدیوم یدید انجام داده و عکس های باکیفیت در فیلتر های مختلف میکروسکوپ فلورسنت تهیه می کند. سپس با تلفیق عکس های فیلتر های مختلف، میزان آپوپتوز و نکروز سلولی مشخص می شود.

بررسی اپاپتوز و نکروز به روش آی او پی آی- موبایل

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس ☎ بگیرید…

39 دیدگاه برای “خدمات کشت سلول

 1. کاربر ژنیران گفته:

  سلام. هزینه خدمات بررسی میزان آپوپتوز و نکروز به روش رنگ آمیزی AO/PI برای هر نمونه هیدروژلی چقدر میباشد؟

 2. کاربر ژنیران گفته:

  سلام وقت بخیر
  سلول بنیادی مشتق از چربی انسانی ندارین؟

 3. کاربر ژنیران گفته:

  سلام‌روزتون بخیر
  میخاستم بدونم شما وسترن بلات هم انجام میدین؟ هزینه ی هر نمونه چقدره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *