بایگانی دسته‌ی: ابزار و وسایل آزمایشگاهی شامل، محلول ها کیت ها

تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی با کشت و شناسایی میکروارگانیسمهایی مانند باکتری‌ها، قارچها، ویروسها و غیره سر و[بیشتر بخوانید]

آلکالین پپتون واتر (Alkaline Peptone Water): ترکیب، اصول، روش آماده‌سازی، نتایج، موارد استفاده

مقدمه‌ای بر محیط کشت آلکالین پپتون واتر آلکالین پپتون واتر یک محیط کشت براث (Broth)[بیشتر بخوانید]

بورسکوپ در زیست شناسی: تعریف، کاربرد، محدودیت

مقدمه‌ای بر بورسکوپ در زیست شناسی بررسی اعضای بدن انسان ضروری است و خوشبختانه، با[بیشتر بخوانید]

آگار تینسدال (Tinsdale): ترکیب، آماده‌سازی و موارد استفاده

مقدمه‌ای بر آگار تینسدال محیط پایه آگار تینسدال توسط Tinsdale برای جداسازی و افتراق انتخابی[بیشتر بخوانید]

رزونانس اسپین الکترون (ESR): اصول، ابزار، کاربردها

رزونانس اسپین الکترون (ESR) چیست؟ رزونانس اسپین الکترون (ESR) که با نام‌های رزونانس مغناطیسی الکترون[بیشتر بخوانید]

محیط انتقال ویروس (VTM): اصول، آماده‌سازی، کاربرد و محدودیت

تعریف محیط انتقال ویروس (VTM) محیط انتقال ویروس (VTM) یک ماده مغذی است که برای[بیشتر بخوانید]

محیط کشت RCM: ترکیبات، آماده سازی، تفسیر و کاربردها

مقدمه‌ای بر محیط کشت RCM محیط گوشت پخته شده رابرتسون (RCM) برای کشت میکروارگانیسمهای هوازی،[بیشتر بخوانید]

فولدسکوپ چیست؟ آشنایی با میکروسکوپ کاغذی و ویژگی های آن

مقدمه‌ای بر فولدسکوپ یا میکروسکوپ کاغذی فولدسکوپ یک میکروسکوپ کاغذی است که با تا کردن[بیشتر بخوانید]

محیط کشت VRBA (ویولت رد بایل آگار): ترکیب، اصول، آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

مقدمه‌ای بر محیط کشت VRBA کلیفرم‌ها (Coliform) به تمام باکتری‌های میله‌ای شکل هوازی و اختیاری[بیشتر بخوانید]

محیط کشت CIN یا یرسینیا: اصول، ترکیب، روش آماده‌سازی و موارد استفاده

محیط کشت CIN یا یرسینیا چیست؟ سفسولودین- ایرگاسان- نووبیوسین آگار (Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin Agar (CIN Agar)) که[بیشتر بخوانید]

محیط انتقال آمیس ترانسپورت (Amies Transport Medium): ترکیب، اصول، آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

محیط انتقال آمیس ترانسپورت چیست؟ محیط انتقال آمیس ترانسپورت یک محیط انتقال بهبود یافته است[بیشتر بخوانید]

مارتین لوئیس آگار (Martin Lewis Agar): ترکیب، اصول، روش آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

مقدمه‌ای بر مارتین لوئیس آگار تایر مارتین آگار (Thayer Martin Agar) در سال 1964 برای[بیشتر بخوانید]

تفاوت بین ژل آگارز و پلی اکریل آمید چیست؟

تفاوت بین ژل آگارز و پلی اکریل آمید به صورت عمده وجود دارد که منجر[بیشتر بخوانید]

پپتون واتر (Peptone Water): ترکیب، اصول، روش آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

پپتون واتر توسط Shread، Donovan و Lee فرموله شده است. این محیط یک محیط براث[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

آگار YEPD: ترکیب، اصول، آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

مخمرها، یوکاریوت‌های (Eukaryote) تک سلولی هستند و در ژنتیک مولکولی به طور گسترده مورد مطالعه[بیشتر بخوانید]

محیط کشت لوینتال (Levinthal’s Medium): ترکیب، اصول، روش آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

مقدمه‌ای بر محیط کشت لوینتال محیط کشت لوینتال برای کشت گونه‌های هموفیلوس (Haemophilus) استفاده می‌شود.[بیشتر بخوانید]

DNA لدر چیست؟ انواع و موارد استفاده

تعریف DNA لدر DNA لدر محلولی از مولکولهای DNA با طولهای مختلف است که در[بیشتر بخوانید]

پتری دیش چیست؟ تعریف، قطعات، انواع، موارد استفاده

پتری دیش یک ظرف شفاف کم عمق کوچک به همراه درب است که عمدتاً در[بیشتر بخوانید]

محیط کشت لون اشتاین جانسون (LJ):  ترکیب، اصول، روش آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

مقدمه‌ای بر محیط کشت لون اشتاین جانسون محیط کشت لون اشتاین جانسون یک محیط انتخابی[بیشتر بخوانید]

محیط کشت لوفلر (Loeffler Medium): ترکیب، اصول، روش آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

مقدمه‌ای بر محیط کشت لوفلر محیط کشت لوفلر اصلاحی بر روی فرمول اصلی محیطی است[بیشتر بخوانید]

تایر مارتین آگار اصلاح شده (Modified Thayer Martin Agar): ترکیب، اصول، روش آماده‌سازی، نتایج و موارد استفاده

مقدمه‌ای بر تایر مارتین آگار اصلاح شده Thayer و Martin یک بهبود در فرمول شکلات[بیشتر بخوانید]