آشنایی با سمپلر

سمپلر چیست

سمپلر چیست؟
سمپلر یکی از مهم ترین و پرکاربردترین وسایل در آزمایشگاه های زیست شناسی مخصوصا آزمایشگاه های ژنتیک، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و کشت سلول می باشد. سمپلر به عبارت ساده یک پیپت است که مایعات را در مقیاس های مختلف جابجا می کند. در آزمایشگاه ها انواع سمپلر ها وجود دارند. سمپلر می تواند ثابت یا متغیر باشد. سمپلر های ثابت حجم مشخصی از مایعات را جابجا می کنند و قابلیت تغییر در حجم را ندارند. مثلا سمپلر ثابت 100 میکرولیتر، فقط حجم مذکور را می تواند جابجا کند. اما سمپلر های متغیر قابل تنظیم بوده و می توان بر اساس نیاز حجم آن ها را در بازه مشخص خود سمپلر مشخص نمود. همچنین سمپلر ها در دو نوع دستی و اتوماتیک وجود دارند. سمپلر های دستی یک شاسی داشته که با فشار دادن و رها کردن آن عمل مکش را انجام می دهند. سمپلر های نوع اتوماتیک عمل مکش را با سیستم الکترونیکی و مکانیکی خود انجام می دهند. آزمایشگاه ژنیران مجهز به سه نوع سمپلر از بهترین کیفیت و جنس، در بازه های حجمی مختلف می باشد.
سمپلر های آزمایشگاه ژنیران بسته به نیاز، در سه نوع هزار،صد و کریستالی می باشد. سمپلر هزار قابلیت جابجایی محلول از صد تا هزار میکرولیتر را داراست. از این سمپلر در آزمایشگاه های کشت، میکروبیولوژی و ژنتیک ژنیران استفاده می شود. سمپلر صد که قابلیت جابجایی محلول از ده تا صد میکرولیتر را دارد و سمپلر کریستالی که قابلیت جابجایی محلول از نیم تا ده میکرولیتر را می تواند انجام دهد. دو نوع سمپلر صد و کریستالی در آزمایشگاه های ژنتیک و سیتوژنتیک زنیران بیشتر استفاده می شود. برای سمپلر هزار از سرسمپلر های آبی رنگ، سمپلر صد از سرسمپلر های زرد رنگ و برای سمپلر کریستالی از سرسمپلر های سفید رنگ استفاده می شود. سرسمپلر را تیپ نیز می نامند.
برای تنظیم سمپلر به حجم دلخواه، ابتدا قفل آن را به حالت باز تغییر داده و سپس با پیچ مخصوص سمپلر تنظیم می شود. اعداد متغیر روی سمپلر نشان دهنده حجمی از محلول است که می تواند جابجا کند. پس از ست کردن عدد مورد نظر، سمپلر را دوباره به حال قفل در می آوریم. اعداد بالای خط، نشان دهنده مقدار صحیح حجم و اعداد زیر خط نشان دهنده مقدار اعشار حجم می باشند.
سمپلر ها یک شاسی بالای خود دارند که کار آن ایجاد مکندگی و دمندگی درون تیپ می باشد. این شاسی دارای دو Step می باشد. توجه داشته باشید که هرچقدر عدد حجمی سمپلر بیشتر باشد، شاسی آن بالاتر خواهد آمد.
پس از انجام کار با سمپلر، تیپ استفاده شده درون سطل مخصوص زباله های آزمایشگاهی،out می شود. اینکار با شاسی مخصوص کنار سمپلر انجام می گردد.
اخطار!
هیچ گاه نباید بعد از ورود تیپ به درون محلول شاسی سمپلر فشار داده شود. اینکار موجب ایجاد حباب در محلول می گردد و ممکن است از عمر مفید سمپلر بکاهد.
همچنین زمانی که تیپ درون محلول است، نباید شاسی سمپلر به شکل ناگهانی رها گردد. اینکار موجب وارد شدن حجم ناصحیح از محلول درون تیپ می گردد.
اگر هنگام اضافه کردن محلول، نوک تیپ درون محلول قرار گرفته باشد، شاسی تا step یک، جهت ریخته شدن محتویات تیپ فشار داده می شود و رها کردن آن پس از خارج کردن تیپ از درون مایع صورت می گیرد. در صورت رها کردن شاسی درون محلول، موجب می شود محلول داخل تیوب دوباره به داخل تیپ بازگردد.

برای آشنایی بیشتر به سمپلر، به ویدیو های آموزشی ما مرجعه کنید.