خدمات آزمایشگاه حیوانات ژنیران

آزمایشگاه ژنیران به جهت تسریع امور پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران، با بهره گیری از امکانات کافی در زمینه حیوانات مدل آزمایشگاهی خدمات زیر را ارائه می کند.

انجام خدمات کار روی حیوانات آزمایشگاهی

انجام انواع جراحی ها و القاء بیماری های مختلف در حیوانات آزمایشگاهی – تولید حیوانات مدل – تیمار حیوانات آزمایشگاهی – استخراج بافت و سلول از حیوانات

 • نگهداری، پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی

نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی منوط به ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تکثیر می باشد. رعایت اصول اخلاقی، حفظ تمیزی محیط زندگی حیوان، جلوگیری از ایجاد سر و صدا، دسترسی همیشگی حیوان به آب و غذای کافی، ثابت نگه داشتن دما و رطوبت در شرایط بهینه همگی جزو مواردی هستند که در زندگی حیوانات تأثیرگذار بوده و فقط در شرایطی حیوانات تکثیر می یابند که همه فاکتور ها در بهینه ترین حالت خود باشند.

 • خونگیری و جداسازی پلاسما

بررسی خون حیوان پس از تیمار و ارزیابی فاکتور های پلاسمایی از ارزش بالایی برخوردار بوده و می توان تمامی آزمایش های رایج خونی را روی نمونه های خونی حیوانات به انجام رساند.

 • تیمار حیوانات با روش تزریقات و گاواژ

برای بررسی اثر دارو های مختلف، می توان روش های مختلفی مانند انواع تزریقات درون صفاقی و زیر صفاقی و همچنین خوراندن دارو به روش گاواژ در حیوانات آزمایشگاهی را به کار برد. بسته به نوع دارو و نحوه اثر آن، موثر ترین روش تیمار انتخاب شده و در دوره های منظم با دز مناسب تیمار انجام می شود.

 • جداسازی و استخراج انواع سلول های نرمال، بنیادی و سرطانی

روش های مطالعاتی سلولی و مولکولی در حیوانات آزمایشگاهی نیز مطرح بوده و بدین جهت می توان پس از القاء بیماری و تیمار حیوانات، سلول های بخش مورد نظر استخراج شده و مطالعات مختلف مولکولی انجام پذیرد. همچنین می توان از حیوانات به عنوان منبع انواع سلول های بنیادی، سرطانی و نرمال استفاده کرده و رده های سلولی مختلف حیوانی را ایجاد کرد.

 • استخراج و جداسازی CSF

مایع مغزی نخاعی یا Cerebro Spinal Fluid علاوه بر نقش های محافظتی و پشتیبانی مخصوص، به عنوان یک ریز محیط سلول های بنیادی در دوران جنینی حیوانات محسوب شده و توانایی پیش بری سلول ها به سمت سلول های بالغ مغزی حائز اهمیت می باشد.

 • القاء انواع بیماری ها و تولید حیوانات مدل

شباهت بالای حیوانات مدل در زمینه های مختلف با انسان ها، موجب گشته بتوان بیماری های مختلف را در حیوانات القاء کرده و علاوه بر بررسی اتیولوژی بیماری ها، اثر دارو های مختلف را در روند بهبود و سرکوب بیماری ها مورد مطالعه قرار داد.

 • القاء کلستاز به روش انسداد مجاری
 • القاء واریوکسل به روش انسداد مجاری
 • سرطان و تومور زایی در حیوانات
 • القاء سکته قلبی
 • ایجاد التهاب سیتمیک به روش تخریب کبدی
 • ایجاد دیابت

برای مطالعه اصول اخلاقی کار با حیونات آزمایشگاهی مصوب سایت NCBI کلیک کنید…