خدمات عصاره گیری، گیاهان دارویی و اسانس گیریخدمات عصاره گیری

در زندگی گذشتگان داروهای طبیعی تنها گزینه برای جلوگیری وبهبودی بیماری های انسانی و درپی مقابله آن ها با بیماری ها طی صد ها سال کشف شده اند، همچنین محصولات طبیعی گیاهی را یکی از منابع مهم برای یشرفت وتوسعه دارو ها می توان در نظر گرفت.

شیمی دان ها این فواید دارویی را به علت ترکیبات موثره موجوددر برخی گیاهان می دانند. محصولات طبیعی منابع اولیه جهت توسعه داروها را ایجاد می کنند. از سال 1940 تقریبا نیمی از از دارو های تایید شده سازمان غذا ودارو آمریکا منشا گرفته از ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان بوده است.

میزان مواد موثره در داروهایی طبیعی همیشه کم است بنابراین نیاز است تا از روش های انتخابی و موثری در استخراج این ترکیبات استفاده کرد.

سیستم عصاره گیری و اسانس گیری آزمایشگاه ژنیران خدمات مختلفی از جمله عصاره گیری با ماسراسیون و سوکسله، خالص سازی و جداسازی با روتاری و اسانس گیری با دستگاه کلونجر را ارائه می کند.

ماسراسیون یا خیساندن

آزمایشگاه ژنیران با هدف خدمت به محققین، دانشجویان و هم چنین مراکز علمی_پژوهشی سیستم استخراج و عصاره گیری از گیاهان دارویی را راه اندازی کرده است که از جمله این روش ها ماسراسیون می باشد. که یک تکنیک محبوب و ارزان برای تهیه عصاره و استخراج اسانس و ترکیبات فعال از مواد گیاهی است.

خدمات عصاره گیری
خدمات عصاره گیری

عصاره گیری با سوکسله

یکی از شناخته ترین روش های آزمایشگاهی جهت عصاره گیری روش سوکسله است، از این روش بیشتر برای جداسازی لیپید ها از ترکیبات گیاهی جامد و هم چنین هنگامی که ترکیب مد نظر حلالیت محدودی در حلال داشته باشد استفاده می شود. در صورتی که حلالیت ترکیب مورد نظر در حلال زیاد باشد به راحتی می توان آن را تصفیه کرد و نیازی به استفاده از روش سوکسله نمی باشد. آزمایشگاه ژنیران با دارا بودن سیستم کامل سوکسله قادر به تهیه عصاره  گیاهان دارویی در مقیاس آزمایشگاهی است.

خالص سازی با روتاری

پس از اینکه عصاره گیاهی توسط دستگاه سوکسله حاصل شد نیاز است تا حلال مورد نظر از نمونه جدا گردد، بدین منظور از دستگاه روتاری استفاده می گردد زیرا روتاری دستگاهی است که در آزمایشگاه های شیمیایی برای حذف کارآمد و ملایم حلال ها از نمونه ها توسط تبخیر استفاده می شود.

خدمات عصاره گیری