آشنایی با بن ماری

بن ماری

 

وسیله ای در آزمایشگاه های شیمی و زیست شناسی که دمای مشخصی را به نمونه می دهد. دستگاه بن ماری (حمام آب گرم) یک محفظه ای است که درون آن آب قرار می گیرد و آب درون بن ماری (حمام آب گرم) توسط المنت های داخل آن گرم می شود. ممکن است برخی بن ماری (حمام آب گرم) ها به جای آب روغن درون آن ها قرار بگیرد. این سیستم از دقت کمتری نسبت به ابزار دیگر برخوردار بوده و عموماً برای نمونه های محلول که نیاز به انکوباسیون در یک محدوده دمای مشخص دارند و زیاد به تغییرات دمایی حساس نیستند استفاده می شود. سیستم های بن ماری (حمام آب گرم) علاوه بر تنظیم دما سیستم تنظیم زمان و تایمر نیز دارند و مدت زمان مشخصی نمونه را در معرض دمای مشخص نگه می دارند.