آشنایی با GLP

اصول بهینه آزمایشگاهی (GLP)

 

ورود به هر جایی مستلزم یادگیری قوانین و امور مربوط به آن مکان می باشد. آزمایشگاه های زیست شناسی نیز قوانین مربوط به خود را داشته و هر فردی که می خواهد وارد این آزمایشگاه ها شود، باید با آن آشنا باشد. امروزه آزمایشگاه های زیست شناسی در شاخه های مختلف گسترش پیدا کرده و هرکدام قوانین مربوط به خود را دارند. البته یکسری از قوانین کلی بوده و شامل تمامی آزمایشگاه ها می شود. لذا قوانین اختصاصی هر آزمایشگاه به همراه قوانین کلی آن آزمایشگاه مجموعه ای از قوانین را تشکیل می دهد که به آن اصول بهینه آزمایشگاهی (Good Laboratory Practice) و یا به اختصار GLP می گویند. اصول بهینه آزمایشگاهی (GLP) به ما کمک می کنند تا در آزمایشگاه های مختلف کار خود را به آسانی انجام دهیم و با خطرات کمتری مواجه شویم. اصول بهینه آزمایشگاهی (GLP) برخی اوقات تحت عنوان اصول ایمنی آزمایشگاه (Laboratory Biosafety) شناخته می شود.

آزمایشگاه ژنیران در دوره های کارآموزی خود، ابتدای هر دوره، کارآموزان را با اصول بهینه آزمایشگاهی (GLP) مربوط به آزمایشگاهی که با آن سر و کار دارند، آشنا می کند. آزمایشگاه ژنیران با ازمایشگاه های مجهز ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک و کلونینگ، کشت سلول، میکروبیولوژی و سیتوژنتیک اصول بهینه آزمایشگاهی (GLP) مربوط به هرکدام را داراست.

اصول بهینه آزمایشگاهی (GLP) ژنیران:

همانطور که اشاره شد مجموعه زیادی از این قوانین در آزمایشگاه ژنیران به شکل کلی بوده و در سرتاسر آزمایشگاه صدق می کند و مجموعه ای از قوانین اختصاصی و مخصوص هر بخش می باشد. نقض هریک از قوانین آزمایشگاهی ژنیران منجر به جریمه فرد خاطی می گردد. در مجموعه آزمایشگاهی ژنیران افراد باید همیشه روپوش پوشیده باشند و تمامی کار های خود را با روپوش انجام دهند. همچنین افراد نمی توانند با روپوش آزمایشگاهی از مجموعه خارج شوند. روپوش ها باید هفته ای یکبار شسته شوند. خوردن و آشامیدن داخل آزمایشگاه ها اکیدا ممنوع بوده و ممکن است آلودگی روی میز ها به فرد منتقل شود. همچنین استعمال دخانیات در مجموعه آزمایشگاهی ژنیران اکیدا ممنوع می باشد. افرادی که در کارآموزی های آزمایشگاه ژنیران ثبت نام می کنند باید طبق برنامه آموزشی ارائه شده در کلاس ها حاضر شوند. از شوخی های بیجا حین کار باید خودداری شود چرا که اکثر موادی که در آزمایشگاه های زیست شناسی مورد استفاده قرار می گیرند سمی می باشند. هر کارآموز مؤظف است پس از اتمام کار میز کار خود را تمیز کرده و وسایل استفاده شده را شسته و سرجای خود قرار دهد.

زمانی که افراد با مواد حساسی مانند DNA و RNA باید حتما دستکش دستشان باشد تا آلودگی های خود را به نمونه منتقل نکنند. پوشیدن دستکش تقریباً در بسیاری از بخش های آزمایشگاه حائز اهمیت می باشد چرا که آلوده نکردن نمونه ها و همچنین آلوده نشدن توسط نمونه ها و مواد بسیار مهم است. در بخش هایی از آزمایشگاه مانند اتاق کشت پوشیدن دستکش الزامی است و فرد حتما باید دستکش دستش باشد اما در بخش هایی فقط توصیه می شود افراد دستکش دستشان کنند. این موارد فقط چند مثال ساده از قانون های وضع شده برای هر بخش آزمایشگاه می باشند. برای آشنایی بیشتر در رابطه با هریک از اصول بهینه هر آزمایشگاه، می توانید در دوره های کارآموزی آزمایشگاه ژنیران شرکت کرده و با اصول بهینه آزمایشگاهی (GLP) مربوطه آشنا شوید.

آزمایشگاه ژنیران تمام تلاش خود را بر این داشته تا با طراحی اصول بهینه آزمایشگاهی (GLP) با استاندارد های تعریف شده ایزو، آزمایشگاهی مناسب برای علاقه مندان پژوهش در زمینه های مختلف زیست شناسی مانند ژنتیک، بیوتکنولوژی، کشت سلول، میکروبیولوژی، سیتوژنتیک و هیستولوژی فراهم آورد.