درباره ویدیوهای عمومی

برخی از تکنیک ها جزء دانش عمومی یک محقق بوده و تمامی پژوهشگران باید اطلاعات کافی راجع به آن ها داشته باشند. از جمله این تکنیک ها می توان به کار با دستگاه هایی مانند انکوباتور، فریزر آزمایشگاهی، اسپکتروفوتومتر، سمپلر و … اشاره کرد. این تکنیک های عمومی برخلاف تکنیک های تخصصی، بسیار ساده‌تر قابل فراگیری بوده و حتی با دیدن چندباره ویدیو آن می توان آن ها را یاد گرفت. اما نکته مهم اینجاست که پس از مشاهده ویدیو، بهتر است به شکل واقعی با همان دستگاه ها کار شود تا یادگیری آن تکنیک بیش از پیش تقویت گردد.