پربازدید ترین ویدیوها


لیست همه ویدیوهای طراحی و مدلسازی سلولی: سیستم بیولوژی

هدف سیستم بیولوژی

هدف سیستم بیولوژی

پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

مدلسازی و درمان کوید19

مدلسازی و درمان کوید19

سیستم بیولوژی چیست؟

سیستم بیولوژی چیست؟

درباره ویدیوهای طراحی و مدلسازی سلولی: سیستم بیولوژی

تمامی قواعد بازی که در داخل یک سلول در جریان است، همگی از یک قواعد کلی و منطقی برخوردار است. در حوزه سیستم بیولوژی این قواعد به روی کاغذ آمده و در سیستم های مجازی مورد بررسی قرار می گیرند. به دلیل پیچیدگی بالای قوانین حاکم در داخل سلول و ارتباط ضعیف پژوهشگران حوزه های علوم طبیعی با علوم کامپیوتر، محققان با مشاهده ویدیو های بخش سیستم بیولوژی، با اصول اولیه آن آشنا شده و در دوره کارآموزی سیستم بیولوژی آزمایشگاه ژنیران، بیشترین استفاده را از این دوره خواهند برد.