درباره ویدیوهای بیوآرت

بیوآرت یک زمینه بین رشته‌ای مخصوص بیولوژیست های خوش ذوق می باشد. گویی خالق حیات خود یک هنرمند تمام عیاری بوده که در بوم نقاشی دنیا با رعایت تمام اصول هنری و گرافیکی، اثر هنری زیبایی به نام زندگی را خلق کرده است. لذا نظام قانونمند حیات تلفیقی از بالاترین سطح تکنولوژی و هنر است. در شاخه بیوآرت همیشه سعی بر آن است تا ارتباط بین هنر و بیولوژی کشف شده و با استفاده از همان قوانین حاکم، طراحی های خلاقانه به انجام رساند. ویدیو های بخش بیوآرت آزمایشگاه ژنیران تکنیک هایی را به شما آموزش می دهد که در خلق آثار هنری مرتبط هستند و شما با فراگیری آن ها می توانید آن چه در ذهن خود می پرورانید به شکل بصری ارائه نمایید.