کشف مسیر ژنتیکی جدید برای بهبود عصب‌های آسیب‌دیده

  زیست‌شناسان در دانشگاه کالیفرنیا سان‌دیگو در هنگام شکار ژن‌هایی که در بازسازی فیبرهای عصبی حیاتی به نام آکسون‌ها نقش داشتند، غافلگیر شدند. آن‌ها موفق به کشف یک مسیر ژنتیکی جدید شدند که امید به درمان قربانیان آسیب‌دیده به دلیل سکته یا آسیب نخاعی را بالا برده...

بیشتر بخوانید