آشنایی با مهمترین قابلیتهای سیستم CRISPR و تولید مواد غذایی جدید و سالم

  امروزه با استفاده از سیستم وایرایش ژن CRISPR امکان انجام تحقیقات امیدوار کنندهای در زمینه کشاورزی فراهم آمده است. به عنوان نمونه اخیرا دانشمندان ازمایشگاه Cold Spring Harbor نیویورک با استفاده از سیستم کریسپر توانسته اند بازده تولید گوجه فرنگی را افزایش دهند. در این آزمایشگاه...

بیشتر بخوانید