افتتاح بخش کشت سلول حیوانی آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران

فعالیت های آزمایشگاه کشت سلول شامل: ١- انجام پايان نامه هاي دانشجويي ٢- برگزاري كارگاه هاي مربوطه ٣- انجام پروژه هاي تحقيقاتي به منظور ارتقا رزومه ٤- برگزاري دوره هاي كارورزي

بیشتر بخوانید