کارگاه های آموزشی ژنتیک|بیوتکنولوژی|بیوانفورماتیک|کشت سلول|میکروبیولوژی|IHC

آشنایی با تمامی مباحث مرتبط با هزینه و زمان کم

کارگاه (Workshop) از نظر لغوی به معنای محلی که افراد در آن به ساخت و طراحی محصولات مختلف می پردازند. کارگاه های زیست شناسی (Biology Workshops) معرف یک دوره کوتاه مدت یک تا چند روزه می باشد که طی آن سرفصل های مربوط به یک تکنیک مشخص به شکل تئوری و عملی و فشرده آموزش داده می شود. امروزه در زمینه زیست شناسی کارگاه ها گستردگی بالایی پیدا کرده اند و افرادی که نیاز به یادگیری موردی تکنیک ها دارند، می توانند با شرکت در کارگاه های مربوطه تکنیک ها را به آسانی یاد بگیرند. به عنوان مثال افرادی که درگیر پروژه های مختلف هستند، طبیعتا با موارد و تکنیک هایی مواجه می شوند که قبلا آن ها را تجربه نکرده اند و اگرچه از نظر تئوری با آن تکنیک آشنا هستند از نظر عملی نیز نیاز به یادگیری بیشتر جهت انجام پروژه خود دارند. در این شرایط کارگاه ها زیست شناسی می توانند بسیار مناسب بوده و به کمک چنین افرادی بشتابند. در واقع در تعریف کارگاه های زیست شناسی می توان گفت؛ این کارگاه ها با هدف اتصال علم پایه به انجام عملی و ست آپ کردن تکنیک هاست. چرا که علم زیست شناسی علاوه بر داشتن پایه و اطلاعات تئوری قوی، نیاز به به بوته عمل نشاندن همان اطلاعات دارد. چراکه تولید علم علاوه بر فرضیه سازی و تفکر، عموماً در طول آزمایشات بدست می آید. کارگاه های زیست شناسی آزمایشگاه ژنیران توانسته در این حوزه به یاری دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی علاقه مند به تکنیکال شدن در حوزه های مربوطه بشتابد.

 

مرکز آموزشی و تحقیقاتی آزمایشگاه ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر در جهت توانمند سازی دانشجویان و محققین رشته های زیست شناسی و پزشکی در زمینه های: ژنتیک، بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، میکروبیولوژی، کشت سلول و IHC به صورت دوره ای اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با مناسب ترین قیمت می کند. عموما کارگاه های آزمایشگاه ژنیران شامل آموزش تکنیک های مختلف در حوزه های مذکور بوده و تلاش بر این بوده جدیدترین تکنیک های تخصصی در زمینه های مختلف زیست شناسی سلولی مولکولی و پزشکی مولکولی ارائه شود. توصیه برای افرادی که هنوز هیچ تجربه کار در آزمایشگاه ندارند ابتدا شرکت در دوره های کارآموزی و تقویت علوم پایه و عملی خود و سپس شرکت در کارگاه هایی مربوطه می باشد.

کلاس های  تئوری کارگاه های آزمایشگاه ژنیران در سالن کنفرانس مجهز به سیستم سمعی بصری و کلاس های عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد و دانشجویان و محققین با کمترین هزینه ممکن و در دوره های کوتاه مدت قادرند برخی از مباحث مربوط به شاخه های زیست شناسی سلولی مولکولی و همچنین پزشکی مولکولی را بیاموزند.

 

جهت اطلاع از چارت زمانی کارگاه های های آزمایشگاه های ژنیران و ثبت نام آنلاین کلیک کنید

همچنین جهت مشاوره می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

 

 

عناوین و سرفصل های کارگاه هایی که در آزمایشگاه ژنیران برگزار می شوند عبارتند از:

 

کارگاه آموزش طراحی پرایمر

 • آشنایی با PCR و انواع آن
 • آشنایی با بانک های توالی اسید های نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف
 • آشنایی با بانک های توالی اسید نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف
 • طراحی پرایمر برای تکنیک های PCR ،Real-Time PCR ،RFLP PCR Arms PCR
 • نحوه کار با نرم افزارهای Primer 3 و Gene Runner
 • نحوه ارزیابی پرایمر با نرم افزار Oligo Analyzer وBLAST

کارگاه Real-Time PCR

 • استخراج RNA و سنتز cDNA به صورت عملی
 • اصول  real-time PCR
 • روشه ای انجام  real-time PCR
 • انواع پروب ها و کاربردهای آن ها
 • اصول طراحی پرایمر و پروب
 • مقایسه روش های نسبی (relative) و مطلق (Absolute) و کاربردهای آن ها
 • انواع ژنهای رفرانس درروش نسبی
 • آماده سازی مواد و  master mix
 • کار عملی با دستگاه  real-time PCR
 • کار با نرم افزار و آنالیز داده ها
 • Troubleshooting

کارگاه آموزش بیوانفورماتیکِ کلونینگ و مهندسی ژنتیک

 • آشنایی با انواع وکتورهای کلونینگ و بیان
 • استفاده از نرم افزار snapgene وآشنایی با ویژگی های وکتور
 • طراحی پرایمر برای کلونینگ
 • ساخت کانستراکت بیان

کارگاه آموزش مهندسی ژنتیک (کلونینگ DNA)

 • استخراج DNA پلاسمیدی نوترکیب(Plasmid extraction)
 • آشنایی با واکنش های هضم آنزیمی (Digestion) و لیگاسیون(Ligation)
 • اصول تهیه محیط کشت و کشت باکتری
 • اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مراحل پروژه کلونینگ DNA
 • کاربردهای مهندسی ژنتیک
 • کلون کردن ژن هدف (DNA insert) در وکتورهای اختصاصی
 • انتقال یک ژن هدف به باکتری (Transformation)
 • غربالگری کلون های recombinant
 • تایید انتقال ژن با روش کلونی PCR

دوره سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روشMTT

 • آشنایی با روش های سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر سلولی
 • تعیین تعداد بهینه سلول ها و رسم منحنی استاندارد
 • روش انجام آزمایش MTT و آنالیز داده ها

اصول کشت سلول های انسانی و جانوری

 • آموزش راه اندازی، مواد و امکانات آزمایشگاه کشت سلول
 • آموزش اصول اولیه کشت و نگهداری سلول
 • آموزش تکنیک های آسِپتیک
 • بازدید از آزمایشگاه کشت سلولی و مشاهده سلول ها در ظروف کشت

کارگاه مقدماتی آزمایشگاه مولکولی

 • مبانی ژنتیک
 • مبانی PCR
 • مبانی الکتروفورز
 • مبانی استخراج اسید های نوکئلیک
 • مبانی طراحی پرایمر
 • استخراج DNA عملی
 • PCR  عملی
 • الکتروفورز عملی
 • آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه مولکولی

کارگاه آموزش خونگیری و تزریقات

 • آموزش تزریق داخل جلد و زیر جلد و عضلانی
 • آموزش اتصال آنژیوکت ، سرم و گارو
 • آموزش رگ گیری و خونگیری
 • آموزش نحوه تعیین گروه خونی
 • نحوه گرفتن فشار خون
 • اصول ایمنی در خون گیری و تزریقات
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحظات تزریق دارو
 • محل های تزریق

کارگاه اپی ژنتیک

 • مبانی اپی ژنتیک
 • آموزش روش های بررسی متیلاسیون جزایر CpG
 • نحوه پیدا کردن جزایر CpG در بانک های اطلاعاتی ژنومیک (UCSC)
 • آموزش استخراج DNA از بافت توموری و نرمال
 • نحوه تیمار بیسولفیت DNA
 • اصول و مبانی روش HRM برای بررسی متیلاسیون DNA
 • اصول طراحی پرایمر برای بررسی متیلاسیون با روش HRM
 • انجام کار عملی با دستگاه real-time PCR روش (HRM)
 • آنالیز داده ها

کارگاه مشاوره و تشخیص بیماری های ژنتیک

 • اصول مشاوره در تشخیص بیماران ژنتیکی
 • اصول PCR در تشخیص بیماری های ژنتیک
 • انواع جهش ها ی بیماری زا در ژنتیک پزشکی
 • روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها
 • روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها
 • آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها
 • اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی/ دوپلیکاسیون ها
 • کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها
 • نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های مولکولی
 • تفسیر نتایج و بررسی ارتباط ژنوتیپ-فنوتیپ
 • اصول گزارش نویسی تست های مولکولی

کارگاه نحوه تشخیص قبل از تولد و غربالگری

 • انواع نمونه گیری جنین
 • مشاوره ژنتیک در تشخیص قبل از تولد
 • اصول مولکولی تشخیص قبل از تولد
 • تعیین هویت مولکولی جنین و رد آلودگی
 • اصول غربالگری آنوپلوییدی ها
 • اندیکاسیون های NIPT

کارگاه آشنایی با اصول پروپوزال نویسی در علوم زیستی

 • تهیه طرح کلی تحقیق
 • ضرورت انجام پروژه
 • آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال
 • آشنایی با اجزا مختلف پروپوزال
 • آشنایی با روش ها و متُد ها در حوزه زیست شناسی

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر،PCR  و الکتروفورز

 • معرفی انواع PCR و کاربرد های آن ها
 • طراحی پرایمر
 • کار با دستگاه ترموسایکلر
 • اصول بهینه سازی (Optimization) واکنش های PCR
 • انجام PCR به صورت عملی (آماده سازی واکنش ها)
 • انجام الکتروفورز محصولات PCR و تفسیر نتایج
 • نحوه انجام رفع مشکل (Troubleshooting) در PCR

کارگاه آموزش آنالیز کلینیکال تعیین توالی اگزوم (NGS)

 • دستگاه ها و پلتفرم های تعیین توالی نسل جدید
 • انواع روش های NGS و کاربردهای آنها
 • روش های ژنوتایپینگ و نقشه برداری
 • Variant calling
 • Annotation  واریانت ها
 • استراتژی های Filtering and Prioritization
 • نرم افزارهای پیشگویی عملکرد واریانتها
 • بانک های اطلاعاتی اگزوم 1000 Genomes,ExAC,ESP, Exome Variant Server
 • گاید لاین ACMG برای دسته بندی برای دسته بندی واریانت ها و گزارش نویسی یافته ها

کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژن های هدف

  • بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها
  • نرم افزارهای پیش بینی ژن های هدف miRNA ها
  • استخراج miRNA از بافت
  • روش های سنتز cDNA از روی miRNA
  • روش های انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیان miRNA

کارگاه بررسی عملکرد و سنجش بیان lncRNA

   • معرفی lncRNA و دسته بندی آن ها
   • نقش و عملکرد lnCRNA ها در فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک
   • روش های بررسی بیان lncRNA ها
   • میانکنش lncRNA با سایر عوامل سلولی
   • استخراج RNA و سنتز cDNA(عملی)
   • بررسی بیان lncRNA ها در سلوهای توموری با روش کمی (عملی)
   • آنالیز داده های qPCR (عملی)

کارگاه آنالیز کلینیکال تعیین توالی  DNA Sequencing

   • اصول تعیین توالی Sanger
   • نحوه خوانش گراف های تعیین توالی
   • استخراج جهش ها و پلی مرفیسم ها از گراف های تعیین توالی
   • Blast داده های تعیین توالی
   • بانک های اطلاعاتی جهش ها در بیماری های ژنتیکی
   • بررسی بیماری زایی تغییرات نوکلئوتیدی در بیماری های ژنتیکپ

کارگاه استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)

   • نکات کاربردی استخراج DNA و  RNA
   • آموزش ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
   • نحوه استخراج DNA از خون محیطی با روش  salting out
   • نحوه استخراج RNA از خون محیطی یا بافت با  Trizol
   • تعیین غلظت و خلوص DNA و RNAبا نانوفتومتر و تفسیر داده ها
   • الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

کارگاه محیط کشت باکتری هاتو بساز!

   • آماده کردن تجهیزات تزریق
   • ملاحضات تزریق
   • رگ گیری و خونگیری
   • اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
   • آشنایی و کار با وسایل و ابزار آزمایشگاه میکروبیولوژی
   • انواع تقسیم بندی محیط های کشت باکتریایی
   • آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی
   • ساخت محیط کشت بلادآگار با خون شرکت کننده
   • کشت باکتری و ذخیره سازی باکتری برای نگهداری

کارگاه DNA خودتو استخراج کن

   • آماده کردن تجهیزات تزریق
   • ملاحضات تزریق
   • رگ گیری و خونگیری
   • نکات کاربردی استخراج  DNA
   • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
   • ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
   • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش  Phenol-Chloroform
   • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانو فتومتر و تفسیر داده ها
   • الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

کارگاه IHC

   • رنگ آمیزی با آنتی بادی  IHC,ICF,ICC
   • اصول اولیه رنگ آمیزی بافت
   • روش های آماده سازی بافت برای رنگ آمیزی
   • آشنایی با آزمایشگاه و تجهیزات هیستوتکنیک
   • انواع رنگ آمیزی H&E و…

کارگاه Western Blotting

   • تعیین غلظت Pro با اسپکتروفتومتری
   • اصول و مبانی SDS-PAGE
   • اصول وسترن بلات
   • انتقال به کاغذ نیتروسلولز
   • بلوکه کردن کاغذ نیتروسلولز
   • بلاتینگ کاغذ با آنتی بادی اولیه و ثانویه