خدمات پژوهشی

انجام پروژه های تحقیقاتی و فناوری مشترک با سایر محققین، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

 

خدمات پژوهشی آزمایشگاه ژنیران
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران با دربرداشتن مجموعه آزمایشگاه های ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک و کلونینگ، کشت سلول، میکروبیولوژی و سیتوژنتیک در زمینه های زیست شناسی سلولی مولکولی و زیست و پزشکی که حوزه های ژنتیک، بیوتکنولوژی، کشت سلول، میکروبیولوژی، سیتوژنتیک و IMMUNOSTAINING شامل می شود، خدمات مختلف تخصصی ارائه می دهد. آزمایشگاه ژنیران آماده‌ی همکاری با تمامی متخصصین، دانشجویان، مراکز و دانشگاه های سراسر کشور است. این همکاری ها می تواند از طریق تأمین و اجاره فضای آزمایشگاهی و نیز امکانات و مواد باشد و همچنین از طریق قبول بخشی از اهداف پروژه و مالکیت معنوی طرح ها که می تواند به صورت مشترک میان آزمایشگاه و محقق (مراکز و یا دانشگاه ها) انجام پذیرد. دانشجویانی که طرح و پروژه های مختلف داشته و جهت انجام آن ها نیاز به امکانات دارند می توانند از فضای آزمایشگاه ژنیران استفاده نموده و بخشی یا همه‌ی پروژه خود را در آزمایشگاه ژنیران انجام دهند. افرادی که نیاز به آموزش داشته باشند نیز قبل از شروع پروژه آموزش دیده و بخش عملی پروژه خود را شروع می کنند. همچنین دانشجویان و محققین می توانند علاوه بر استفاده از امکانات آزمایشگاه ژنیران، از خدمات مشاوره رایگان در زمینه نگارش مقاله و پایان نامه و مشاوره تحقیقاتی بهره مند شوند. آزمایشگاه ژنیران آماده ارائه خدمات زیست شناسی سلولی مولکولی و پزشکی مولکولی به دانشجویان رشته های مرتبط و غیر مرتبط، محققین، شرکت ها و مراکز دولتی و خصوصی و همچنین دانشگاه ها می باشد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن why-us.gif است

برای آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه ژنیران کلیک کنید.

شما برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز مشاوره ی پیرامون همکاری در زمینه ها مرتبط می توانید از طریق را های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید:
تلفن: ۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱

 

خدمات ژنتیک مولکولی

استخراج DNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه، بافت پارافینه

استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش OD  یا   Nano Drop

سنتز cDNA

انواع PCR از قبیل ARMS-PCR, PCR-RFLP, RT-PCR

بررسی کمی ژن ها (relative and absolute) با Real-Time PCR و انالیز داده های آن در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

خدمات ژنوتایپینگ با روش High Resolution Melting HRM

الکتروفورزافقی و  عمودی  (ژل اکریل امید)و رنگ امیزی نیترات نقره

بیسولفیت کردن DNA

بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM

اندازه گیری کانت میتوکندری

اندازه گیری طول تلومر

خدمات خدمات مهندسی ژنتیک و کلونینگ و پروتئین نو ترکیب

استخراج پروتئین و تست های BCA و برادی فورد
SDS-PAGE و رنگ آمیزی با نیترات نقره و کوماسی بلو
Western Blot
کلونینگ و تولید پروتئین نوترکیب
ویرایش ژنوم با استفاده از سیستم CRISPR-Cas9
طراحی و کلونینگ sgRNA

خدمات میکروبیولوژی 

جداسازی و کشت افتراقی میکروارگانیسم ها (باکتری و قارچ)

انجام تست های بیوشیمیایی اختصاصی باکتری ها:

– کاتالاز
– اکسیداز
– کوآگولاز همولیز

تست های سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی:
– دیسک دفیوژن
– چاهک گذاری آگار

خدمات تست MIC و MBC

بررسی و مطالعه پمپ افلاکس

بررسی و مطالعه بیوفیلم باکتریایی

خدمات کلنی کانت باکتری و قارچ

خدمات سنتز نانوذرات توسط باکتری

آزمایش آب و فاضلاب به روشMPN

خدمات کشت سلول 

کشت رده سلول 

تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلول حیوانی

بررسی زنده مانی (Viability) و شمارش سلولی

تیمار سلول ها با انواع داروها و بررسی سمیت مواد (MTT,XTT,LDH Assays)

ترنسفکشن سلولها با DNA و انواع RNA:

انجام تست لوسیفراز

 بررسی میزان آپوپتوز و نکروز به روش رنگ آمیزی AO/PI

تست های تهاجم و مهاجرت سلولی

کشت سلول اولیه(Primary Cell Culture)

کشت سلول های بنیادی و بررسی تمایز آنها 

نامیرا کردن سلولها

خدمات بیوانفورماتیک

طراحی پرایمر و پروب :

آنالیز توالیها  و مطالعات فیلوژنتیک:

آنالیز تعیین توالی (DNA Sequencing) بیماریهای ژنتیک:

آنالیز بالینی تعیین توالی اگزوم(WES)

خدمات IMMUNOSTAINING 

ICC, IHC, ICF & IHF

خدمات بخش حیوانات آزمایشگاهی

نگهداری، پرورش و تکثیر موش، رت و خرگوش

تزریقات و خونگیری

جراحی حیوانات

تولید انواع مدل های حیوانی بیمار به روش های مختلف جراحی و غیرجراحی

القاء کلستاز، التهاب سیستمیک، دیابت، سکته قلبی و …

تومور زایی در موش و رت

استخراج CSF از حیوانات تازه متولد شده و بالغ

جراحی استریوتاکسیک مغز، القاء بیماری های شناختی و کانول گذاری

گزارش گیری الکتروفیزیولوژیک از مغز موش و رت

انواع بافت های حیوانی بیمار و سالم