خدمات پژوهشی

انجام پروژه های تحقیقاتی و فناوری مشترک با سایر محققین، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

خدمات پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران با دربرداشتن مجموعه آزمایشگاه های ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک و کلونینگ، کشت سلول، میکروبیولوژی و سیتوژنتیک در زمینه های زیست شناسی سلولی مولکولی و زیست و پزشکی که حوزه های ژنتیک، بیوتکنولوژی، کشت سلول، میکروبیولوژی، سیتوژنتیک و IMMUNOSTAINING شامل می شود، خدمات مختلف تخصصی ارائه می دهد.
آزمایشگاه ژنیران آماده‌ی همکاری با تمامی متخصصین، دانشجویان، مراکز و دانشگاه های سراسر کشور است. این همکاری ها می تواند از طریق تأمین و اجاره فضای آزمایشگاهی و نیز امکانات و مواد باشد و همچنین از طریق قبول بخشی از اهداف پروژه و مالکیت معنوی طرح ها که می تواند به صورت مشترک میان آزمایشگاه و محقق (مراکز و یا دانشگاه ها) انجام پذیرد.
دانشجویانی که طرح و پروژه های مختلف داشته و جهت انجام آن ها نیاز به امکانات دارند می توانند از فضای آزمایشگاه ژنیران استفاده نموده و بخشی یا همه‌ی پروژه خود را در آزمایشگاه ژنیران انجام دهند. افرادی که نیاز به آموزش داشته باشند نیز قبل از شروع پروژه آموزش دیده و بخش عملی پروژه خود را شروع می کنند. همچنین دانشجویان و محققین می توانند علاوه بر استفاده از امکانات آزمایشگاه ژنیران، از خدمات مشاوره رایگان در زمینه نگارش مقاله و پایان نامه و مشاوره تحقیقاتی بهره مند شوند.
آزمایشگاه ژنیران آماده ارائه خدمات زیست شناسی سلولی مولکولی و پزشکی مولکولی به دانشجویان رشته های مرتبط و غیر مرتبط، محققین، شرکت ها و مراکز دولتی و خصوصی و همچنین دانشگاه ها می باشد.

برای آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه ژنیران کلیک کنید.

شما برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز مشاوره ی پیرامون همکاری در زمینه ها مرتبط می توانید از طریق را های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید:
تلفن: ۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱

خدمات خدمات مهندسی ژنتیک و کلونینگ و پروتئین نو ترکیب (برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
استخراج پروتئین و تست های BCA و برادی فورد
SDS-PAGE و رنگ آمیزی با نیترات نقره و کوماسی بلو
Western Blot
کلونینگ و تولید پروتئین نوترکیب
ویرایش ژنوم با استفاده از سیستم CRISPR-Cas9
طراحی و کلونینگ sgRNA

خدمات میکروبیولوژی (برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
کشت افتراقی باکتری ها
انواع رنگ آمیزی
تست های کاتالاز، کواگولاز، همولیز، دیسک گذاری، اکسیداز، TSI، SIM، MIC، IMVic و …
Efflux Pump Study
تهیه بیوفیلم و سایر خدمات میکروبیولوژی

خدمات کشت سلول (برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
کشت، تکثیر و نگهداری طولانی مدت انواع رده های سلول حیوانی
شمارش سلولی و بررسی زنده مانی Viability
تکنیک های بررسی سمیت مواد بر روی رده های سلول MTT, XTT, LDH Assays
تیمار سلول ها با انواع دارو ها، عصاره های گیاهی، پپتید ها و نانوذرات
ترنسفکشن سلول ها با انواع DNA و انواع RNA
تست لوسیفراز
بررسی میزان آپوپتوز
تست های تهاجم و مهاجرت سلولی
کشت سلول های بنیادی و بررسی تمایز آن ها
نمایراکردن سلول ها و سایر خدمات کشت سلولی

خدمات بیوانفورماتیک (برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
طراحی پرایمر و پروب
آنالیز توالی ها، مطالعات فیلوژنتیک و DNA
Sequencing بیماری های ژنتیک
آنالیز بالینی تعیین توالی اگزوم و سایر خدمات بیوانفورماتیک

خدمات IMMUNOSTAINING (برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
ICC, IHC, ICF & IHF