کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژن های هدف
  • توسط geniranlab
  • در
  • در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژن های هدف


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت