• توسط geniranlab
  • در
  • در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

رسالت ژنیران

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن  پژوهش با ایجاد یک محیط علمی و با نشاط آماده پذیرش دانشجویان و محققین برای انجام پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی می باشد. دسترسی راحت به آزمایشگاه ، فضای استاندارد  آزمایشگاهی و آموزشی ، تجهیزات جدید و به روز، آمورزش تئوری و عملی، کارشناسان با تجربه و مدیریت علمی و آکادمیک باعث ایجاد یک محیط با نشاط و پرانگیزه برای دانشجویان و مجققین می شود. محققین مستقل می توانند تحقیقات خود را در این آزمایشگاه انجام دهند.  از شما دعوت می کنیم در این تجربه با ما همراه شوید.