لیست پرسش و پاسخ‌هابرچسب: سنتز" DNA"
فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
چرا سنتز DNA از 5′ به 3′ است؟
باز شده اصغر پرسیده 3 هفته قبل • , ,
32 بازدید0 پاسخ1 رای