لیست پرسش و پاسخ‌هاموضوع: ژنتیک
فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
تفاوت الکتروفورز ژل آگارز و ژل آکریل آمید در چیست؟
باز شده masoud soltani دیدگاه 3 روز قبل • 
3 بازدید0 پاسخ0 رای
چرا سنتز DNA از ۵′ به ۳′ است؟
باز شده اصغر پرسیده 3 هفته قبل • , ,
35 بازدید0 پاسخ1 رای