لیست پرسش و پاسخ‌هاموضوع: بیوشیمی
فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
چرا سنتز DNA از 5′ به 3′ است؟
باز شده اصغر پرسیده 2 هفته قبل • , ,
27 بازدید0 پاسخ1 رای