بایگانی دسته‌ی: کشت سلول

MTT Assay – بخش پنجم

همچنین از صفحات زیر دیدن فرمایید: دوره مهارت آموزی کشت سلولی خدمات آزمایشگاهی بخش کشت[بیشتر بخوانید]

6 دیدگاه

MTT Assay-بخش چهارم

همچنین از صفحات زیر دیدن فرمایید: دوره مهارت آموزی کشت سلولی خدمات آزمایشگاهی بخش کشت[بیشتر بخوانید]

MTT Assay- بخش سوم

مشاهده قسمت اول MTT مشاهده قسمت دوم MTT همچنین از صفحات زیر دیدن فرمایید: دوره[بیشتر بخوانید]

4 دیدگاه

جداسازی PBMC

همچنین از صفحات زیر دیدن فرمایید: دوره مهارت آموزی کشت سلولی خدمات آزمایشگاهی بخش کشت[بیشتر بخوانید]

شمارش سلولی

بررسی Viability در کشت سلول های جانوری یکی از مهم ترین مسائل زنده مانی سلول[بیشتر بخوانید]

4 دیدگاه

MTT Assay – بخش دوم

  ما در قسمت قبل در رابطه با تست MTT صحبت کردیم. تست MTT یک[بیشتر بخوانید]

4 دیدگاه

MTT Assay – بخش اول

  در این ویدیو و قسمت بعدی مشخصه های سلول های زنده و مرده و[بیشتر بخوانید]

8 دیدگاه

آلودگی سنجی آزمایشگاه کشت سلول

همچنین از صفحات زیر دیدن فرمایید: دوره مهارت آموزی کشت سلولی خدمات آزمایشگاهی بخش کشت[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

مقایسه سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی- دوبله ژنیران

مقایسه سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی همه ی موجودات زنده از سلول تشکیل شده اند،[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

سلول های تخصص یافته -دوبله ژنیران

  زمانی که به سلول های تخصص یافته فکر می کنید، دقیقا به چه چیزی[بیشتر بخوانید]

تکثیر سلولی – دوبله ژنیران

تکثیر سلولی چیست؟ پروسه ای است که نتیجه آن افزایش تعداد سلول ها بوده و[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

مقایسه سلولهای جانوری و گیاهی- دوبله ژنیران

  شما دو سلول را در روی تصویر می بینید. آیا می توانید بگویید کدام[بیشتر بخوانید]

13 دیدگاه

ساختار های سلولی- دوبله ژنیران

بررسی ساختار های سلولی سلول ها کوچکترین واحدهای زنده در جانداران هستند. تمامی سلول ها[بیشتر بخوانید]

1 دیدگاه

از سلول نرمال تا سرطانی- دوبله ژنیران

بیش از 60 هزار میلیارد سلول بدن انسان را تشکیل داده اند. سلول های کوچک[بیشتر بخوانید]

متاستاز سرطان- دوبله ژنیران

اکثر مرگ های در اثر بیماری سرطان، به علت سرطان های متاستازی می باشند. متاستاز[بیشتر بخوانید]

میکرووزیکول های گردشی- دوبله ژنیران

میکرو وزیکول های گردشی خارج سلولی ساختار های بسته کوچکی از جنس غشا بوده که[بیشتر بخوانید]

دفریز کردن سلول های جانوری

آموزش دیفریز کردن سلول | آموزش دیفریز کردن سلول های جانوری • به منظور کشت[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

پاساژ دادن سلول های جانوری

• به منظور رشد و تکثیر رده های مختلف سلولی، از تکنیک پاساژ دادن و[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

فریز کردن سلول های جانوری

نکات کلیدی در فریز کردن سلول های جانوری: • به منظور زنده نگه داشتن سلول[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

رنگ آمیزی Acridine orange/Propidium iodide

مقدمه‌ای بر رنگ آمیزی Acridine orange/Propidium iodide برای بررسی میزان زنده مانی در سلول های[بیشتر بخوانید]

6 دیدگاه

آموزش پاساژ سلولی

• به منظور رشد و تکثیر رده های مختلف سلولی، از تکنیک پاساژ دادن و[بیشتر بخوانید]

1 دیدگاه