بایگانی دسته‌ی: ویدئو های سیتوژنتیک و کاریوتایپ

کشت خون محیطی

کشت خون محیطی از کشت خون محیطی برای مطالعه ناهنجاری‌های کروموزومی و بررسی ساختار و[بیشتر بخوانید]

بندینگ (G- banding)

  مقدمه‌ای بر بندینگ (G- banding) باند G،  یا باند Giemsa روشی است که در[بیشتر بخوانید]

4 دیدگاه

لام گیری

مقدمه‌ای بر لام گیری سلول های متوقف شده در مرحله متافاز به کمک محلول پتاسیم[بیشتر بخوانید]

1 دیدگاه

هاروست (برداشت)

تقسیم میتوز ، اگرچه یک روند مداوم است، اما معمولاً به پنج مرحله پروفاز، پرومتافاز،[بیشتر بخوانید]

4 دیدگاه