بایگانی دسته‌ی: حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای گاواژ دهان برای موش و رت

گاواژ چیست؟ گاواژ یا تغذیه از طریق لوله معده‌ای (Gavage) روشی است که برای رساندن[بیشتر بخوانید]

آموزش مهار کردن موش

همچنین از صفحات بیشتری دیدن فرمایید: کارآموزی حیوانات آزمایشگاهی خدمات پژوهشی و تجهیزات حیوانات آزمایشگاهی[بیشتر بخوانید]

تاریخچه جالب حیوانات آزمایشگاهی

همچنین از صفحات بیشتری دیدن فرمایید: کارآموزی حیوانات آزمایشگاهی خدمات پژوهشی و تجهیزات حیوانات آزمایشگاهی[بیشتر بخوانید]

کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات

  به طورکلی در تحقیقات و آزمایشات از حیوانات مختلفی میتوان استفاده کرد که بر[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

مقایسه انواع حیوانات مدل آزمایشگاهی

مقایسه انواع حیوانات مدل آزمایشگاهی حیوان آزمایشگاهی حیوانی است که از لحاظ آناتومی ، فیزیولوژی[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

آشنایی با انواع حیوانات مدل آزمایشگاهی

در بخش ابتدایی جلسه اول کارآموزان ابتدا با انواع محیط های آزمایشگاهی (in-vivo, in-vitro &[بیشتر بخوانید]

آموزش استخراج CSF از رت

  مجموعه مایع مغزی نخاعی (CSF) یک آزمایش برای بررسی مایعاتی است که مغز و[بیشتر بخوانید]