بایگانی دسته‌ی: تکنولوژیست پاتولوژی

تکنیک پاس دادن

همچنین از صفحات بیشتری دیدن فرمایید: کارآموزی تکنولوژیست پاتولوژی خدمات پژوهشی و تجهیزات آزمایشگاهی مطالب علمی[بیشتر بخوانید]

آشنایی با بخش پاتولوژی

آشنایی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و بخش پاتولوژی به آزمایشگاهی که در آن هم آزمایش‌های روتین[بیشتر بخوانید]

اصول بهینه کار در آزمایشگاه پاتولوژی

اصول بهینه آزمایشگاه پاتولوژی و مدیریت : آزمایشگاه پاتولوژی با وجود ظاهر آرام، جزء مکان[بیشتر بخوانید]

میکروتوم و برش

مقدمه ای بر میکروتوم میکروتوم، ابزاری است که می توان از آن برای برش قطعات[بیشتر بخوانید]