بایگانی دسته‌ی: بیوانفورماتیک

بایولینوکس

بایولینوکس: معرفی آن به عنوان یک توزیع علمی پورتابل و پایدار بایولینوکس در یک مقاله[بیشتر بخوانید]

4 دیدگاه

پایگاه داده های مرتبط با داده های بیانی ژن ها (…Expression Atlas, GEO, SRA , etc.)

نگاهی بر پایگاه داده های مرتبط با داده های بیانی ژن ها پایگاه داده ی[بیشتر بخوانید]

1 دیدگاه

ابزارها و نرم افزارهای آنالیز شبکه و مسیر (Panther, Reactome, KEGG, Cytoscape,…)

آنالیز شبکه و مسیرهای بیولوژیکی آنالیز مسیر Pathway analysis غالبا به منظور gene enrichment یا[بیشتر بخوانید]

دوره کارآموزی بیوانفورماتیک

همچنین از صفحات زیر دیدن فرمایید: دوره مهارت آموزی بیوانفورماتیک خدمات آزمایشگاهی بخش بیوانفورماتیک تجهیزات[بیشتر بخوانید]

3 دیدگاه

RNA Sequensing – دوبله ژنیران

همچنین از صفحات زیر دیدن فرمایید: دوره مهارت آموزی بیوانفورماتیک خدمات آزمایشگاهی بخش بیوانفورماتیک تجهیزات[بیشتر بخوانید]

1 دیدگاه

طراحی وکتور با استفاده از Snapgene

  طراحی وکتور با استفاده از Snapgene در کلونینگ مولکولی ، وکتور یک مولکول DNA[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه

هومولوژی مدلینگ (Homology Modeling) چیست؟

  هومولوژی مدلینگ (Homology Modeling): پیش بینی و مدل سازی ساختار دوم پروتئین پروتئین ها[بیشتر بخوانید]

4 دیدگاه

طراحی پرایمر چیست؟

  طراحی پرایمر یکی از مباحث فوق العاده با اهمیت در مباحث مولکولی می باشد.[بیشتر بخوانید]

10 دیدگاه

پایگاه های داده ی پروتئین

  آشنایی با پایگاه های داده ی پروتئین پایگاه های داده ی پروتئین، حاوی اطلاعات[بیشتر بخوانید]

12 دیدگاه

Polymorphism and Mutation Database

    جهش به عنوان هرگونه تغییر در توالی DNA غیر از حالت طبیعی اطلاق[بیشتر بخوانید]

پایگاه داده های کلینیکال

انواع پایگاه داده های کلینیکال: پایگاه داده ی ClinVar ClinVar یک آرشیو عمومی و قابل[بیشتر بخوانید]

3 دیدگاه

آشنایی با NCBI (بانک های اطلاعاتی و نرم افزارها)

    آشنایی با NCBI : با تکمیل پروژه ی ژنوم انسان، یکی از اهداف[بیشتر بخوانید]

1 دیدگاه

بانک های اطلاعاتی اختصاصی نظیر miRNA ها و ژنهای هدف آنها،  lncRNA و …

microRNA ها که به اختصار miRNA نیز نامیده می شوند، جز گروه RNA های غیرکدکننده[بیشتر بخوانید]

5 دیدگاه

پایگاه داده های Genome Browser و Ensemble

  مروری بر پایگاه داده های Genome Browser و Ensemble معرفی Ensembl Project پروژه Ensembl[بیشتر بخوانید]

نرم افزار های مدیریت اطلاعات (Endnote, Mendely, PubMed)

نگاهی بر نرم افزار های مدیریت اطلاعات معرفی نرم افزار EndNote EndNote یک نرم افزار[بیشتر بخوانید]

2 دیدگاه