تقویم اجرایی کارگاه ها و کارآموزی های ژنیران در مهر ماه

لیست دوره های آموزشی آزمایشگاه ژنیران در مهر ماه ۹۷ :

 

دوره های آموزشی آزمایشگاه

 

برای اطلاعات بیستر به صفحه کارگاه ها مراجعه کنید…

مشاوره و ثبت نام : ۰۲۱۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱۸۶۰۷۳۴۹۱