دعوت به همکاری در بیوانفورماتیک

همکاری در بیوانفورماتیک

 

آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش به منظور تقویت گروه بیوانفورماتیک خود ازمیان دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط حوزه های مختلف بیولوژی و بیوانفورماتیک دارای تجربه و تسلط در یکی از زمینه های ذیل دعوت به همکاری می کند.

۱- آنالیز ژنوم و یانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای مرتیط

۲- آنالیز ترانسکریپتوم ( microarray, RNAseq )

۳- آنالیز داده های NGS بالینی ( آنالیز فایل های FastQ و VCF)، پایگاه های داده های جمعیتی و بیماریها

۴- آنالیز پروتئین ( مدل سازی پروتئین ها، نرم افزارهای داکینگ)

۵- ایمونوانفورماتیک و طراحی واکسن

۶- طراحی دارو

زمینه های همکاری شامل آموزش حوزه های مختلف بیوانفورماتیک به دانشجویان ، انجام پروژه های مرتیط، برگزاری کارگاهها و دوره های بیوانفورماتیک و ارائه خدمات می باشد. افراد واجد شرایط می توانند تا ۱۵ مهر ماه ۹۷ در خواست خود را به همراه رزومه به آدرس اینترنتی geniranestekhdam@yahoo.com ارسال کنند. از افراد واجد شرایط برای مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.