کارگاه آموزش Real-time PCR

⚡️آزمایشگاه ژنیران برگزار می کند: 🔬 کارگاه آموزشی Real-Time PCR
📆 ۱۹ و ۲۰ مهر ۹۷
🗞با مدرک معتبر
☎️برای اطلاعات، مشاوره و ثبت نام:
۰۲۱۸۶۰۷۳۴۷۰
۰۲۱۸۶۰۷۳۴۹۱
www.geniranlab.ir

آموزش Real time pcr