تحویل پروتئین داخل سلولی برای تجزیه و تحلیل پروتئین سلولی و توسعه درمانی اهمیت دارد، اما به لحاظ تکنولوژی چالش برانگیز است

 

تحویل پروتئین داخل سلولی برای تجزیه و تحلیل پروتئین سلولی و توسعه درمانی اهمیت دارد، اما به لحاظ تکنولوژی چالش برانگیز است،

در این مطالعه، محققان یک استراتژی کلی و بسیار قوی برای تحویل پروتئین داخل سلولی بر اساس لیپیدهای کاتیونی در دسترس عرضه کرده اند. در این استراتژی، تگ پلی گلوتامات دو شاخه ای طوری طراحی شده است که به طور خاص به محدوده C ترمینال پروتئین با سیستم لیگیشن پروتئین (expressed protein ligation (EPL)) اتصال می یابد. این تگ نقش یک حدواسطی را دارد که منجر به جذب پروتئین ها به لیپوزوم های کاتیونی بوسیله تعامل الکترواستاتیک می شود. این کمپلکس لیپید- پروتئینی می تواند با کارایی بسیار بالایی حتی غلظت کم پروتئین را به داخل سلول هدایت می کند،این در حالی است که فعالیت بیولوژیکی پروتئین را کامل حفظ می کنند.

منبع ترجمه شده توسط ژنیران


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه ها و کارآموزی های مهر ماه

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت

Alexa Rank