ثبت نام کارآموزی سیتوژنتیک با آنالیز مقدماتی

ثبت نام کارآموزی سیتوژنتیک

 

ثبت نام کارآموزی سیتوژنتیک

اطلاعات بیشتر در این صفحه

🔬کارآموزی سیتوژنتیک با آنالیز مقدماتی
👨‍🔬به صورت عملی و کاملا کاربردی
🗞مدرک معتبر انگلیسی

www.geniranlab.com

⏳۱۶ جلسه یکماه 📆 شروع ۸مهر ☎️ اطلاعات و ثبت نام  ۰۲۱۸۶۰۷۳۴۹۱   ۰۲۱۸۶۰۷۳۴۷۰