ایمونوتراپی سلول CAR T دوگانه نوید هدف قرار دادن مخزن HIV را می دهد

جیمز رایلی، PhD ، استاد میکروبیولوژی در دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا و تاد آلن ،  گفت: “این مطالعه نشان می دهد كه تغییرات نسبتاً ساده در روش مهندسی سلول های T می تواند منجر به تغییرات چشمگیری در قدرت و دوام آنها شود.” “این یافته پیامدهای قابل توجهی در استفاده از سلول های T مهندسی شده برای مبارزه با HIV و سرطان دارد.”

اپیدمی جهانی HIV بیش از 35 میلیون نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. ضد ویروس درمانی (ART) یک درمان روزانه است که می تواند عفونت HIV را کنترل کند ، اما نمی تواند آن را درمان کند. با این حال ، دسترسی و پایبندی مادام العمر به رژیم روزانه یک مانع قابل توجه برای بسیاری از افراد مبتلا به HIV است. یک مانع عمده برای درمان اچ آی وی مخزن ویروسی است ، کپی هایی از اچ آی وی که در ژنوم سلول های آلوده پنهان شده است. اگر درمان ART متوقف شود ، ویروس قادر است به سرعت نسخه های جدیدی از خود ایجاد کند و در نهایت منجر به ایجاد ایدز شود.

سلول های T CAR یک ایمونوتراپی قدرتمند است که در حال حاضر در درمان های سرطانی مورد استفاده قرار می گیرد ، این سلول های ایمنی به صورتی طراحی می شوند که گیرنده های Chimeric Antigen Receptors (CARs) را بیان کنند. این گیرنده های مهندسی شده برای شناسایی و از بین بردن سلولهای خاص بیمار یا آلوده مانند سلولهای سرطانی یا به طور بالقوه سلولهای آلوده به HIV ، سلولهای T را دوباره برنامه ریزی می كنند.

گروه های تحقیقاتی آلن و رایلی با هم همکاری کردند تا سلول جدید CAR T ویژه HIV را طراحی کنند. آنها باید یک سلول CAR طراحی کنند که بتواند سلولهای آلوده به HIV را هدف قرار داده و به سرعت از بین ببرد ، یک بار در بدن زنده بماند و تولید مثل کند و در مقابل عفونت توسط خود HIV مقاومت کند ، زیرا هدف اصلی HIV همین سلولهای T است.

آلن گفت: “با استفاده از روش گام به گام در حل هر مسئله ، ما سلولهای محافظت شده Dual CAR T را توسعه دادیم ، كه در عین مقاومت در برابر خود ویروس ، پاسخی قوی و طولانی مدت در برابر عفونت HIV ارائه می دهند.”

این سلول های دو گانه CAR T ، نوع جدیدی از سلول های CAR T ، با مهندسی دو ماشین در یک سلول T واحد ساخته شده است. هر CAR دارای یک پروتئین CD4 بود که به آن اجازه می داد سلولهای آلوده به HIV و یک دامنه تحریک کننده را هدف قرار دهد ، که به سلول T نشان می دهد عملکردهای ایمنی خود را افزایش دهد. CAR اول حاوی 4-1BB حوزه تحریک مشترک بوده که باعث تحریک تکثیر و ماندگاری سلول می شود ، در حالی که مورد دوم دارای حوزه CD-stimulator همزمان است که توانایی آن را برای از بین بردن سلولهای آلوده افزایش می دهد.