کارگاه یک روزه آموزش طراحی پرایمر با قیمت استثنایی

آموزش طراحی پرایمر

آزمایشگاه  تحقیقاتی ژنیران اقدام به برگزاری دوره یک روزه یادگیری طراحی پرایمر با مناسب ترین قیمت کرده است فرصت را از دست ندهید:

 

 

 

  • آشنایی با PCR و انواع آن
  • آشنایی با بانک های توالی اسید های نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف
  • طراحی پرایمر برای تکنیک های PCR , Real-Time PCR ,RFLP PCR Arms PCR
  • ارزیابی پرایمر با نرم افزار Oligo Analyzer وBLAST
  • کار با نرم افزار Primer 3 و Gene Runner

 


ششم شهریور ۱۳۹۷

۱۳:۰۰ الی ۱۸:۰۰

فقط ۵۰ هزار تومان

 

طراحی پرایمر ، آموزش طراحی پرایمر ، یادگیری طراحی پرایمر با مناسب ترین قیمت ، نحوه طراحی پرایمر، بیوانفورماتیک، ، آموزش کار با نرم افزار کار با نرم افزار Primer 3  ، آموزش کار با نرم افزار Gene Runner، مجهز ترین آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک ، کارآموزی ژنتیک در تهران ، کار آموزی بیوانفورماتیک در تهران