روش جدیدی برای جلوگیری از عود سرطان خون در موش ها

روش جدیدی برای جلوگیری از عود سرطان خون در موش ها

کننده است

محققان مسیر دوم را برای شکستن سرطان خون مزمن میلوژن شناسایی کرده اند ، که حتی در مقابل مقاومت به داروهای موجود ، افراد مسن را تحت تأثیر قرار می دهد.

تقریباً تمام بیماران مبتلا به سرطان خون مزمن میلوژنیک یا CML ، ژن معیوب ، سرطان زا یا “انکوژنی” به نام BCR-ABL1 دارند. BCR-ABL1 سلول بنیادی معمولی (یک نوع سلول منحصر به فرد که می تواند به سلولهای دیگر تبدیل شود و سپس سلولها را در طول زندگی تولید کند) که در مغز استخوان قرار دارد را به سلول بنیادی CML معیوب تبدیل می کند.

پیشرفت در زمینه درمان از اوایل هزاره در مقابله با بیماری در بیماران مبتلا به این انکوژن بسیار موفق بوده است. داروهایی به نام بازدارنده های تیروزین کیناز (TKI) پیش آگهی افراد مبتلا به این نوع لوسمی ها و عوارض جانبی دیگر درمان های سرطانی را به طور کامل تغییر داده است. در بیشتر موارد ، سرطان بهبود می یابد و بیماران پس از تشخیص ، سالها زنده می مانند.

BCR-ABL1 تولید یک نوع تیروزین کیناز غیرطبیعی را هدایت می کند ، آنزیمی که بسیاری از پروتئین ها را از طریق آبشار واکنش های شیمیایی معروف به انتقال سیگنال (signal transduction) روشن می کند. ارتباط نادرست ناشی از آنزیم معیوب همان چیزی است که باعث رشد سلولهای لوسمی می شود. با توقف این ارتباط در سلولهای بنیادی CML ، درمان انتقال سیگنال TKI رشد آنها را مهار کرده و تولید سلولهای خونی ناقص را متوقف می کند.

با این حال مقاومت به دارو می تواند در بیمار ایجاد شود زیرا اگرچه TKI روی سلولهای CML بالغ پرولیفراتیو که به طور فعال تولید مثل می کنند ، کار می کند ، اما در تحریک مرگ سلولی در سلول های بنیادی CML که آرام هستند ، تأثیر کمتری دارد.

سکون مرحله یک مرحله “بیکار” (idling) از چرخه زندگی سلول است که در آن فقط در مدت زمان طولانی در حالت استراحت بوده و در انتظار فعالیت مجدد است و نه تکثیر و نه در حال مرگ  می باشد.

اما محققان در مدل های موش دریافتند که اگر آنها Gdpd3 – ژنی متفاوت و غیر انکوژنی – را مختل کنند ، ظرفیت تجدید سلولهای بنیادی CML به شدت کاهش می یابد. Gdpd3 تولید آنزیمی را برای نوع خاصی از لیپید هدایت می کند که به نظر می رسد نقشی اساسی در تنظیم خاموش شدن سلولهای بنیادی CML به شیوه ای مستقل از آنکوژن دارد.

به عبارت دیگر ، ژن Gdpd3 که در تولید این لیپید نقش دارد تا حد زیادی مسئول نگهداری سلولهای بنیادی CML است.

نکته بسیار مهم ، هنگامی که محققان ژن Gdpd3 را که این لیپیدها را رمزگذاری می کند مختل می کنند ، عود سرطان خون در موش ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد ، حتی زمانی که انسداد ژن BCR-ABL1 مختل نشود.

دکتر ناکا گفت ، “این روش ممکن است به طور بالقوه مسیر دیگری برای از بین بردن این لوسمی ها – و شاید سرطان های دیگر نیز فراهم می کند”.