تغییرات اپی ژنتیکی مقدم بر شروع دیابت است

تغییرات اپی ژنتیکی مقدم بر شروع دیابت است
تغییرات اپی ژنتیکی مقدم بر شروع دیابت است

تغییرات اپی ژنتیکی * در جزایر لانگرهانس پانکراس در بیماران چندین سال قبل از تشخیص دیابت نوع 2 (T2D) قابل تشخیص است. این تغییرات مسئول فعالیت متیلاسیون تغییر یافته ژنهای خاص است که با آن در افراد سالم متفاوت است. در انسان 105 مورد از این تغییرات در سلولهای خونی کشف شده است. این در مطالعه محققان DZD / DIfE نشان داده شده است ، که اکنون در مجله Diabetes منتشر شده است. این یافته ها می تواند به ایجاد مارکرهای تشخیصی برای دیابت نوع 2 کمک کند.

دلایل مختلفی در ایجاد دیابت نوع 2 نقش دارد. این موارد شامل استعداد ژنتیکی ، عوامل اپی ژنتیکی و همچنین رژیم غذایی سرشار از چربی و قند ، اضافه وزن و کمبود ورزش است. به منظور جلوگیری از پیشرفت بیماری متابولیک ، شناسایی افراد با خطر ابتلا به بیماری متابولیک در مراحل اولیه مهم است. از آنجا که توسعه دیابت همچنین می تواند منجر به اختلالات عملکردی در جزایر لانگرهانس در پانکراس شود ، محققان موسسه تغذیه انسانی آلمان (DIfE) و مرکز تحقیقات دیابت آلمان (DZD) بررسی کرده اند که آیا تغییرات اپی ژنتیکی در جزایر لانگرهانس که مربوط به ایجاد دیابت هستند. دانشگاه لوند نیز در این مطالعه شرکت کرد.

پروفسور آنت شرمان، سخنگوی DZD و رئیس گروه دیابت شناسی تجربی در DIfE گفت: “هدف ما شناسایی تغییرات اولیه در متیلاسیون DNA و الگوی بیان در جزایر لانگرهانس در یک موش مستعد دیابت و سپس آزمایش این بود که کدام یک از این موارد نیز می تواند در خون انسان ها قبل از تشخیص دیابت تشخیص داده شود.” برای این منظور ، موشهای چاق به مدت پنج هفته با رژیم غذایی پرکالری تغذیه شدند و براساس معیارهای خاصی (به عنوان مثال محتوای چربی کبد) به حیوانات مستعد دیابت و مقاوم به دیابت تقسیم شدند. متیلاسیون DNA و الگوهای بیان در جزایر لانگرهانس برای هر دو گروه تعیین شد. دکتر مریم اونی ، نویسنده اول گفت: “ما توانستیم 497 نامزد را شناسایی کنیم که هم از نظر بیان و هم از نظر متیلاسیون DNA متفاوت هستند.”

گام بعدی جستجو برای تغییرات اپی ژنتیکی مشابه در سلولهای خونی شرکت کنندگان در مطالعه EPIC-Potsdam بود. محققان سطوح تغییر یافته متیلاسیون DNA را در 105 ژن یافتند که با تشخیص بعدی دیابت مرتبط بودند. بیشتر این تغییرات در جزایر لانگرهانس در بیماران دیابتی نوع 2 نیز مشاهده شد. محققان تصور می كنند كه بیشتر تغییرات در متیلاسیون DNA كه می تواند قبل از تشخیص در خون تشخیص داده شود ، در مراحل بعدی بیماری هنوز در جزایر لانگرهانس وجود دارد.

شرمان گفت: “رویکرد تحقیق گسترده و ترجمه ای ما تعدادی ژن جالب را شناسایی کرده است که بیان آنها و متیلاسیون تغییر یافته DNA با تشخیص بعدی دیابت ارتباط دارد. “

در مرحله بعدی ، محققان می خواهند بررسی کنند که آیا رژیم های غذایی یا داروهای خاص می توانند الگوهای نامطلوب متیلاسیون DNA را اصلاح کنند. آنها همچنین می خواهند تعیین کنند که آیا مارکرهای شناسایی شده در خوشه های مختلف دیابت متفاوت هستند.